GÖLETTEKİ HUKUKSUZLUK İSPATLANMIŞTIR!  | Yelpaze İstanbul
Ana Sayfa
Aktüel / Yaşam

"Leyla Aydemir Kütüphane ve Bilgisayarlı İletişim Merkezi" kitap ve bilgisayarları İstanbul'dan Ağrı'ya yola çıktı...  

  • Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler
  • Kredi kartı kullanımında artış dolandırıcıların iştahını kabarttı
  • En çok göçmen ağırlayan 14'üncü ülkeyiz
  • Şubat ayında 34 bin 25 taşıt aldık
Ana Sayfa >> GÖLETTEKİ HUKUKSUZLUK İSPATLANMIŞTIR! 12.01.2018 21:15

GÖLETTEKİ HUKUKSUZLUK İSPATLANMIŞTIR!

GÖLETTEKİ HUKUKSUZLUK İSPATLANMIŞTIR!


Bahçeşehir Gölette bugüne dek yürütülen inşaatın hukuksuzluğu Başakşehir Belediye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 11.01.2018 tarihli "Gölet Bölgesi Rezivyon Plan değişikliği talebiyle kanıtlanmıştır. Konuya dair çarpıcı açıklamayı Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Başkanı Uğur Barış Karabulut tüm ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaştı.


Bu haber 1724 kez okundu.


 Bahçeşehir Gölette bugüne dek yürütülen inşaatın hukuksuzluğu Başakşehir Belediye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 11.01.2018 tarihli "Gölet Bölgesi Rezivyon Plan değişikliği talebiyle kanıtlanmıştır.

 

Başakşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak Bahçeşehir Gölet Bölgesi Revizyon İmar Planı talebinde bulunmuş ve bakanlık 11.01.2018 tarihinde askıya çıkmıştır.

Bu "Revizyon İmar Planı" değişikliği talebini Başakşehir Belediyesi neden istemektedir? Bu soruya dair yanıtı bulmak adına Bahçeşehirliler Derneği (BADER) olarak Şehir Plancıları ile biraraya geldik. Aşağıda okuyacağınız tüm bilgiler yalnız ve yalnız kamu yararı dikkate alınarak, kamunun menfaatleri doğrultusunda doğru tespitleri içermektedir.

 

İsterseniz önce Başakşehir Belediyesi'nin ne yapmak istediğini ve askıya çıkan tutanağın özetini sizlerle paylaşalım.

 

" ..... Söz konusu imar planına ilişkin açılan davalarda 606 ada 2 ve 6 nolu, 607 ada, 2,5 ve 6 nolu parseller yönünden iptal kararı verildiği, alanın tamamının mülkiyetinin Başakşehir Belediye Başkanlığına ait olması nedeniyle, işlemde bütünlük ve usulde birliktelik ilkeleri ve alandaki kullanım kararlarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği yönünden "mevzuata uyumlu olmasını sağlamak ve mahkeme kararları doğrultusunda kararlara konu parsellere kullanım kararı getirmek amacıyla" (Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon kullanımlarının mevzuata uyumlu hale getirilmesi için) hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasının talep " edildiği görülmektedir.

 

"GÖLET REVİZYON TALEBİ HUKUKSUZLUĞA KILIF BULMA TALEBİDİR"

 

Buradan tüm ülke kamuoyunun bilmesini isteriz ki Başakşehir Belediyesi bu revizyon talebiyle bugüne dek Bahçeşehir Gölette gerçekleştirdiği hukuksuzlukları örtbas etmek, hukusal dayanağa oturtmak istemektedir. İstanbul 5.İdare Mahkemesi'nin Haziran 2017'de, Türkiye'de en üst yargı mercii olan Danıştay 10. ve 13.darelerinin Aralık 2017'de Bahçeşehir Gölet ve Pazartürk'e dair planları reddederek, talep edilen planların "Şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve Bahçeşehir'in Toplu Konut planlarına uygun olmadığı" görüşüyle itirazları redderek, açılan davaların haklılığını ispatlamıştı. Bahçeşehirliler Derneği (BADER) 2013 yılında daha ilk planlar askıya çıktığı günden bugüne sürecin takipçisi olmuş, plan dışı uygulamaların sonuna kadar karşısında duracağını defaten kamuoyuyla paylaşmıştır. Her ne kadar mülkiyeti Başakşehir Belediyesi'nde gözükse de, Gölet ve Pazartürk alanının kullanımı planlar çerçevesinde kamuya aittir. 3.şahıslara ihale edilmesi, 3.şahısların menfatine kullandırılması kabul edilemez. Kaldı ki planlar dahilinde ve yargı kararlarıyla bu hüküm koruma altına alınmıştır. Bugün yapılmak istenen bu kararların etrafından dolanılarak 3.şahısların menfaatine yasal çerçeveler oluşturulmak istenmesidir. Çünkü bugüne dek yapılan inşaatlar gerek yasalar nezdinde gerekse bundan sonrasında ruhsat vb... yasal işlemler açısından yasal risk teşkil etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Başakşehir Belediyesi'nin aşağıda net ifadelerle açıkladığımız durum tespitlerini cevaplandırmaları kamu yararı açısından önem arz etmektedir.

 

1- Bahçeşehir Toplu Konut Alanı projesi GÖLET ALANI  ile birlikte düzenlenmiş bir proje alanıdır. (1995 yılı planlar ve işletme planı notları)

2- Gölet bölgesinin fonksiyon ve yapılaşma koşulları plan şartlarına göre rekreasyon projesi kapsamında uygulanmış ve halkın kullanımına (1995 ve sonrasında) sunulmuştur.

3- Gölet bölgesi 2003 yılı revizyon planı, bölge içindeki mevcut ticari kullanım alanları dışındaki tüm gölet, yürüyüş, spor gibi rekreasyon olarak düzenlenmiş alanlar kamu kullanımına ait olmak üzere Belediyeye devredilmiştir.

4- Bu işlevlerde olup belediyeye devredilmemiş olan parseldeki (607 ada 10) yapı (Bu yapı Golf Kulübü Binası-Eski Satış Ofisi olarak bilinmektedir, ancak haksızca yıkımı gerçekleşmiştir) ise planlarda “ mevcut blok” olarak korunmak üzere plana işlenmiştir.     

5 - Başakşehir Belediyesi ve ihaleyi alan inşaat şirketi 31.07.2013 tarihli lehlerine değişen planların hükümlerine de aykırı işlemler gerçekleştirmişlerdir. Yukarıda bahsi geçen Golf Kulübü Tesisi binasını, 607 ada 10 parselde, önceki planda “mevcut blok” olarak korunan ve yeniden yapıldığı takdirde aynı kontürlerde yapılması gerektiği yönünde plan hükmü olan yapıyı yıkarak, Gölet Bölgesinin önemli bir kısmını içeren alanda hafriyat yapılmasının önünü açmış, mevcut dokuyu tamamen bozacak bir inşaata başlanmıştır.

Oysa 2013 tarihli plan ile bu alandaki inşaat emsali, aynı işlevdeki (Gölet, Spor,Turizm, Rekreasyon) diğer bitişik parsellerin toplam emsali üzerinden hesaplanarak uygulamaya geçilmek üzere uygulama başlamıştır.

6- 31.07.2013 tarihli plan değişikliği ile Gölet bölgesinin  mevcut dokusunu bozan ve alanın kamusal kullanım niteliğinin ortadan kaldırılarak özel mülkiyete konu edilmesi yönünde zemin hazırlayan hükümler getirilmiştir.

7- Her ne kadar plan değişikliği gerçekleşse de kamu yararını hiçe sayan 31.07.2013 tarihli plan değişikliği açılan davalar ile iptal edilmiştir. Danıştayca yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

8- Burada büyük bir idari işlem hukuksuzluğu (Başakşehir Belediyesince) vardır. Çünkü benzer işlevdeki diğer parseller ile tevhid (birleştirme) işlemi yapılmadan 606 ada 10 parselde bütün emsaller kullanılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 11.01.2018 tarihinde askıya çıkan Gölet Rezivyon Planı "HUKUKSUZ İŞLEME ALINMIŞ VE BUGÜNE DEK HUKUKSUZ YÜRÜTÜLEN İNŞAATIN UYGULAMASINA HUKUK ARAYIŞIDIR"!

 Onca yıldır gerek dernek Yönetim Kurulumuz ve gerekse gönüllülerimizle haklı ve onurlu bir dava sürdürüyoruz. Yüce Türk adaletine bir kez daha sesleniyor bu sürecin en başında olması gereken yasal dayanağın, inşaatları teslim etmek adına bugün alınıyor olmasının gerekli cezai müeyyidesinin uygulanmasını talep ediyoruz.

-Bugün itibariyle fiili durumdaki inşaatın ruhsat belgesi var mıdır? Varsa hangi yapılaşma şartlarına göre düzenlenmiştir? Tevhid işlemi yapılmadan düzenlenen ruhsat belgesindeki inşaat kullanım alanının, açıklığa kavuşması gerekmektedir.

9- Çünkü Gölet Bölgesi için  “Revizyon Planı” adı altında planın askıya çıkarıldığı ve askıdaki planda, mevcut inşaatın olduğu alanın “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon” fonksiyonlarının tamamen kaldırılarak özel mülkiyete konu olacak şekilde “Ticaret” fonksiyonunun getirildiği ve önceki planda 0.05 olan emsalinin 0.23’e yükseltildiği görülmüştür.

10- Bu değişikliğin mevcut yapılaşmanın ruhsata bağlanması anlamına mı geldiği, burada kamu vicdanını zedeleyen haksız-hukuksuz işlemin yasallaştırılmasına yönelik bir işlem mi tesis edilmek istendiği yönde şüphe duyulmaktadır.

 

11-Nitekim askıda olan plan “Revizyon Planı” olarak belirtilmektedir.Bu nitelikteki planlar mevzuatta (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği); ile izah edilmiştir.

İmar planı revizyonu ve ilaveleri

MADDE 25 – (1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.”  Şeklinde tanımlanmış olup 607 ada 10 parselde ruhsat aldığı iddia edilen ve uygulaması devam eden inşaatın hangi gerekçe ile “mevcut plan şartlarının ihtiyacına cevap alamadığı ve uygulamanın mümkün olmadığı” anlaşılamamaktadır.

Söz konusu inşaat için alınan geçerli plan şartları dikkate alınarak fonksiyon ve emsal kullanımının net olarak tanımlanmış olması ve ruhsat belgesinin bu şartlara göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

-Askıda olan planın 1/5000 ölçekli plan raporunda;

31.07.2013 tarihli imar planı değişikliği  ile söz konusu parsellere “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon alanı”  lejantı getirilerek karma bir fonksiyon verilmiş, herhangi bir lejant ayrımına gidilmemiştir. Söz konusu  imar planları tadilatlarından sonra 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Uygulama İmar planları başlığı altındaki 24. Maddesi 9. Bendinde; “Nazım imar planlarında karma kullanım olarak belirlenen fonksiyonların, uygulama imar planlarında ayrıştırılması esastır.” İfadesi getirilerek;  özellikle uygulama imar planlarında,  31.07.2013 tasdik tarihli imar planı tadilatı ile getirilen “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon alanı”gibi karma fonksiyonların ayrıştırılması gerekliliği yönetmelik hükmü ile bağlanmıştır.

Hazırlanan teklif plan revizyonu ile;

Mevcut planda yer alan  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uyumlu olması ve söz konusu alandaki fonksiyon ayrımının gerçekleştirilmesi ve tamamı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon alanının, kamu ve toplum yararına hizmetinin sağlanması, plan değişikliği ile başka kullanımlara dönüştürülmesinin önünün kapanması amacıyla 31.07.2013 tasdik tarihli imar planında daha önceki imar planlarına göre yapılaşmış ve ticaret kullanımında olan 604/2, 606/1, 606/3, 606/4, 606/5, 606/7, 607/1, 607/3, 607/4, 607/7 nolu parseller plan onama sınırı dışında bırakılmak suretiyle Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon kullanımlarının yer aldığı bölge yeniden düzenlenmiş olup bu alanlar teklif plan revizyonunda; Park, Gölet Alanı, Meydan, Yaya Gezinti Yolu, 15 ,12, 10  m genişliğinde Taşıt Yolları, İSKİ Hizmet Alanı, Teknik Hizmet Alanı (T.H.A.), Ağaçlandırılacak Alan, Dere Mutlak Koruma Kuşağı Otopark, Metro Hattı, Devlet Demiryolları Hattı, Teknik Altyapı Alanı ve E:0.23, Yençok:6.50 metre olmak üzere sadece lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkanların yer alabileceği “Ticaret Alanı” lejantları olarak planlanmıştır.” Denilmektedir.

-“Revizyon Planı” olarak askıya çıkan, ancak içerik itibariyle “Tadilat Planı” niteliğinde olan planda; Belediye mülkiyetinde olduğu belirtilen alanının (607 ada 10 parsel) “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon” fonksiyonunun kaldırılarak ““Ticaret” fonksiyonuna dönüştürülmesinin mevzuattaki (Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği,24. Maddesi 9. Bendi) Nazım imar planlarında karma kullanım olarak belirlenen fonksiyonların, uygulama imar planlarında ayrıştırılması esastır.” Hüküm ile gerekçelendirilmek istendiği görülmüş olmakla birlikte, mevzuatta belirtilen husus; 1/5000 ölçekli planda karma kullanım olarak tanımlanan “Ticaret+Konut”, “Ticaret+Turizm”, “Ticaret+Turizm+Konut Alanı” v.b kullanım alanlarına yönelik olup, üst ölçekli planlardaki bu. karma kullanım alanlarının uygulama planlarında netlik kazanması/ayrıştırılmasının, üst ölçekli planın  bu alanlardaki genel yaklaşımının alt ölçekli planlar ile uyumunun sağlanması yönündeki esasları;

Yani üst ölçekli plan ile alt ölçekli planda öngörülen fonksiyon alan dağılımının birbiri ile uyumunun sağlanması ve üst ölçekli planda getirilen  yoğunluk, fonksiyon, yer seçimi gibi genel yaklaşım kararlarının, alt ölçekli plan ile devamlılığın sağlanması anlamını içermektedir.

Ancak askıdaki 1/5000 ölçekli plan ile “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon Alanı”  fonksiyonunun “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesinin bu hüküm ile gerekçelendirilmesinin hiçbir karşılığı olmadığı, direkt plan değişikliği ile kamusal kullanımın özel mülkiyete konu olacak şekilde imara açılması anlamına geldiği görülmektedir.

 

-Çünkü askıdaki Gölet bölgesine ait tüm planlarda “Gölet, Spor, Turizm ve Rekreasyon Alanı” fonksiyonu için plan notlarında ;

GÖLET,SPOR,TURİZM VE REKREASYON ALANINDA DİNLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANABİLECEĞİ, GEZİNTİ ALANLARI İLE GÜNÜBİRLİK SPORTİF AKTİVİTELER TENİS, MİNİ GOLF, VB. VE EĞLENCE AMAÇLI AÇIK GÖSTERİ MERKEZİ GİBİ FAALİTELER İLE BU FONKSİYONA HİZMET EDECEK ÇAY BAHÇESİ, KAFETERYA VB. KULLANIMLAR YER ALABİLİR.BU ALANLARDA EMSAL:0.05, HMAX=6.50M OLUP İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.” Şeklinde hükümler olmasına rağmen askıdaki plan revizyonunda (değişikliği)  ruhsatlı olduğu belirtilen 10 parsel alanı “Ticaret Alanı” fonksiyonu için “E:0.23, Yençok:6.50 metre olmak üzere sadece lokanta, kafeterya, mağaza ve dükkanların yer alabileceği” şeklinde hükümler getirildiği ve mevzuatın tamamen dışında gölet bölgesinin  imara açılması ve mevcut dokunun  bozularak ticari alan, alışveriş merkezi gibi kullanımların yasal hale getirilmek istendiği görülmektedir.

 

-Kısaca 10 parselde halen devam etmekte olan ve ruhsat aldığı iddia edilen inşaatın ruhsat aldığı tarihteki;

GÖLET,SPOR,TURİZM VE REKREASYON ALANINDA DİNLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANABİLECEĞİ, GEZİNTİ ALANLARI İLE GÜNÜBİRLİK SPORTİF AKTİVİTELER TENİS, MİNİ GOLF, VB. VE EĞLENCE AMAÇLI AÇIK GÖSTERİ MERKEZİ GİBİ FAALİTELER İLE BU FONKSİYONA HİZMET EDECEK ÇAY BAHÇESİ, KAFETERYA VB. KULLANIMLAR YER ALABİLİR.BU ALANLARDA EMSAL:0.05, HMAX=6.50M OLUP İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.” Şeklindeki yapılaşma şartlarının, mevzuatla hiçbir dayanağı olmayacak şekilde plan revizyonu adı ile gerçekte plan değişikliği yapılarak;

E:0.23, YENÇOK:6.50 METRE OLMAK ÜZERE SADECE LOKANTA, KAFETERYA, MAĞAZA VE DÜKKANLARIN YER ALABİLECEĞİ “TİCARET ALANI” LEJANTLARI” şeklinde değiştirilmesinin planlama ve şehircilik ilkelerine ve ilgili mevzuata aykırı bir işlem olduğu  görülmektedir.

 

 

Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur...

Saygılarımızla,

Uğur Barış Karabulut

Bahçeşehirlieler Derneği (BADER) Bşk.

 

 

 

 

 

 


Etiketler: bader -gölet -bahcesehirliler derneği -imar -danıştay -hukuksuz -inşaat -uğur barış karabulut

Diğer Aktüel / Yaşam haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder

Hava Durumu
http://www.yelpazeistanbul.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz.
haberyazilimi.com - Copyright