"Global Düşün, Yerel Uygula"

BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği için değil rant amaçlı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır”

4 min read

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ve Dernek Başkanı Uğur Barış Karabulut’un İstanbul’da çevrecilerle birlikte açtıkları dava sürecinde yeni bir gelişme daha yaşanarak, Kanal İstanbul’un Çevre Düzeni Planları’nda bir kez daha değişikliğe gidildi. 30.06.2020 tarihli 2020/1000 nolu İstanbul 5.İdare Mahkemesinde, 15.12.2020 tarihli 2020/1947 nolu İstanbul 10.İdare Mahkemesi’nde Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu ve imar planlarına yönelik dava açılmıştı.

Kararı Twitter hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “İstihdam getireceği iddia edilen teknoloji geliştirme bölgesi ve kongre alanlarından da vazgeçilmiş anlaşılan” dedi. Söz konusu alanın yerine, ‘konut alanı’ eklendi.  İstanbul’un doğasına geri dönülemez zararlar vereceği nedeniyle başta bilim insanları olmak üzere pek çok kesimin karşı çıktığı Kanal İstanbul’un Çevre Düzeni Planları’nda da bir kez daha değişikliğe gidildi.

“Kanal İstanbul’un Boğaz Güvenliği için değil rant amaçlı olduğu bu plan değişikliği talebiyle bir kez daha kanıtlanmıştır”

Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut plan değişikliği talebine ilişkin şunları paylaştı; “Daha en başından sözde Kanal İstanbul’a önce ÇED Raporu ve İmar planları ile itiraz ettik ve hemen ardından da İstanbul 5.ve 10.İdare mahkemelerinde İstanbul’a sahip çıkan gönüllülerle birlikte dava açtık. Bir kez daha yenilemek isteriz ki İstanbul 16 milyonu aşan nüfusu ile ulaşımdan, altyapıya, sosyo kültürel ve ekonomik değerlerden güvenliğe yaşamın her alanında içinden çıkılmaz bir kente dönüşmüşken, sözde Kanal İstanbul’un kuzey tarafına yapılması planlanan lojistik bölge plandan kaldırılarak, bu alanın yerine konut alanı bölümü eklenmiştir. Kıyı tesis alanı plandan çıkarılarak konut eklenmiştir. Teknoloji geliştirme bölgesi olarak tasarlanan bölgenin neredeyse tamamının konut alanı olmasına karar verilmiştir. Davamızın temel dayanağı Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği için değil rant amaçlı olduğuydu, bu plan değişikliği talebiyle bu savımız bir kez daha kanıtlanmıştır. Kanal İstanbul ve benzer birçok hukuksuz-plansız rant projesi bu kente ve bu kentte yaşayan herkese yapılan bir haksızlıktır. Daha yakın zamanda mahkeme tarafından bilirkişi heyetine Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri arasından seçilen bir bilim insanı mahkemeye projenin seyrini değiştirecek beyanlarda bulunmuş ve bilirkişilik görevinden affını talep etmişti. Ortak yaşamımızı tehdit eden meseleler “siyaset üstüdür” ve vicdan sahibi tüm ülke insanını ilgilendirir. Kamu menfaatine itiraz edenleri, yaşadığı kente sahip çıkanları “çapulcu, üç-beş zibidi, milli servet düşmanı” ve benzeri ithamlarla yaftalamak bugün bir kesimce karşılık buluyor gibi görünse de mahşeri vicdanlarda söylenenlerin doğruluğu gün yüzüne birgün çıkacaktır. Birileri daha zengin olsun, birilerine iş çıkaralım hesapları ile bir kent göz göre göre yok edilemez. Bunu bile bile yanlışa doğru demek mümkün değildir. Aksi takdirde bugün yaşadığımız ve isyan etiğimiz sorunlarımız gelecek on yıllarda kat ve kat artacaktır. Ülkemiz her sabaha çılgın yaşam şartlarıyla uyanırken yeni bir çılgınlığa hep birlikte karşı çıkmalıyız.”

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde ise konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

“Bakanlığımızın 18.03.2021 tarihli ve E-546840 sayılı yazısı ile, 22.06.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin itiraz başvurularına yönelik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve yürürlükteki çevre düzeni planı amaç, ilke, esasları ile iletilen bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 22.06.2020 tarihli İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca CDP-529279 sayılı plan işlem numarası ile 16.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 22.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.”