Bahçeşehir’in orta yerinde çocuk parkının içinde, konutlara bitişik kurulan ve faaliyete geçirilen devasa baz istasyonuna, 2015 yılında Bahçeşehirliler Derneği (BADER), site yönetimleri ve bölge halkı itiraz etmiş, İstanbul 11.İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme 2017 yılında dava konusu işlemin İPTALİNE karar vermişti.
Karar ancak uygulamaya geçti ve gsm operatörleri kurdukları baz istasyonunu kaldırdılar.

İTİRAZLARA RAĞMEN BAZ İSTASYSONU KURULMUŞTU

Tarih Temmuz 2015, Bahçeşehir’in konut yoğunluğunun en sık olduğu Okyanus Caddesi ve Yelken Caddesinin kesişim noktasında çocuk oyun parkının içinde devasa baz istasyonu kurulmuş ve bizlerde haberlerimize taşımıştık. O dönem bölge yaşayanlarının tepkisine yol açan uygulama sonrası, Bahçeşehirliler Derneği (BADER) bölge halkıyla yerinde buluşarak bir basın açıklaması gerçekleştirmiş, kurulan baz istasyonunun yaşam alanlarına çok yakın olduğunu, çocuk parkının içinde kurulduğunu belirterek kamuoyunu bilgilendirmişti. BADER bununla da kalmayıp itiraz dilekçeleri toplamış Başakşehir Belediyesi ve Bilgi Teknolojileri Kurumuna’da dilekçeyle başvurmuştu. Ancak yetkililerden olumlu yanıt alınamayınca özelikle baz istasyonu çevresindeki site yönetimleri bilgilendirilerek konu mahkemeye taşınmıştı.

 

 

 

“YAPI RUHSATI OLMAYAN, ULUSLARARASI GÜVENLİK MESAFESİNE AYKIRI BAZ İSTASYONUNA İPTAL KARARI ÇIKTI”
Gelişmeler sonrası Gül 11-06 Blok yönetimi adına Mehmet Nazmi Aracı, Ertunç Kayalar’a vekaleten Av.Bahadır Çalışkaner, İstanbul 11.İdare Mahkemesine 2016/892 Esas Numarasıyla Başakşehir Belediyesi’ne dava açtı. Açılan dava 2017/1120 karar numarasıyla davacılar lehine sonuçlandı. Çocuk parkına kurulan GSM Baz istasyonunun yapı ruhsatı olmadığı belirtilen karar metninde dikkat çeken satırlar ise şöyleydi.

3194 sayılı yasa gereği ruhsata tabi olmasına rağmen ruhsatsız yapılan ve ” Elektronik Haberleşme cihazlarından kaynaklanan Elektro Manyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara göre Mazuriyet Limit Değerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte” belirtilen güvenlik mesafesi sınırlarına aykırı kurulan baz istasyonuna ilişkin olarak Başakşehir Belediye Başkanlığınca Tesis edilen 11/04/2016 tarih ve E.588/5360 sayılı tahsis işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Kanun maddesinde okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde ve çocuk oyun parklarında güvenlik mesafesi hesabı yapılırken, çocuklar için ayrılmış oyun alanları sınırı ve okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bahçe sınırları dikkate alınır denilmektedir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, 30.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. “

  BADER’den açıklama

Karar sonrası bilgi aldığımız BADER Başkanı Uğur Barış Karabulut şunları söyledi.
“ Yaşadığımız kentin sosyal ve kültürel değerlerinin yanı sıra, çevresel sorunlarına dair tamamen bölge halkımızın lehine birçok çalışmanın mücadelesini verdik, vermeye de devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde gerek üyelerimiz ve gerekse sağduyulu halkımızla süren bu dayanışma sonunda geç de olsa mahkeme kararının uygulanması bizler için çok kıymetli. Daha en başından yanımızda olan, dava sürecinde hizmet veren tüm gönül dostlarımıza halkımız adına teşekkürü borç biliriz. Bundan sonrasında komşularımıza huzursuzluk veren baz istasyonunun muhafazasını sağlayan çirkin görünümlü yapının da kaldırılacağını bekliyoruz.”