Yaşam

28/01/2021

Yelpaze

"Global Düşün Yerel Uygula"

Türkiye’de siyaset üzerine-1

4 min read

Mümkün olduğu kadar yazıdaki ana tema bütünlüğü bozulmaması adına kişisel ön yargıların dışında sizlerle 17 yıllık yayıncılık, saha gözlemleri ve tespitler ışığında bilgiler paylaşacağım. Amaç siyasetin dedikodu kazanında yıpratmaların dışında “gerçekçi” bir çıkış yoluna nasıl erişebileceğimiz adına öngörüleri içermektedir.  

Bir taraf “Emek, birlik, demokrasi, liyakat, güven, vefa, başarı, hedef, amaç, ortak akıl, vicdan, dayanışma, hesap verebilirlik, başarı kriteri, müttefiklik, Mustafa Kemal Atatürk öğretileri” ile yol almak isterken bir taraf “ Adamcılık, dar grupçuluk, şahsi siyasi beklentiler, taşeron kalemler, siyasi taraflar yaratarak kişiler üzerinden maddi beklentiler, yıpratma, karalama, zan altında bırakma, pasifize etme, bölücülük, sığ siyasi hesaplaşmalar, benden-sendenler, bizden-onlardanlar” yaratarak siyasi istikbal peşinde koşmaktadır.

Bir taraf geçmişin hatalarından ders çıkaralım, seçim çalışmalarına 3-5 ay kala değil bugünden başlayalım, ortak aklı bir araya getirerek birbirimizi yıpratmaktan vazgeçelim, ortaya bir hedef ve amaç birliği koyalım, emeğini, zamanını ve bilgisini ortaya koyanları somut özgeçmişlerle tespit ederek bir araya getirelim, demokrasiyi önce kendi içimizde sindirelim, üye profilimizi çeşitlendirelim, müttefiklerimizle birlikte yol alalım, birbirimize güç katalım derken bir “grup” böyle gelmiş böyle gitsin, benden olmazsa olmasın zihniyeti ile ellerinin altında tutukları trolleri, fedaileri, sözde gazeteci kılığında “kalemşörleri” ile yol almak telaşında… Dışarıdan bakıldığında ağızları doldura doldura söylenen beylik cümleler bir tarafa, geride kalan kayıp onlarca yıl… Ortaya çıkıp mertçe tespitlerini tek başına ortaya koyduğunda yalnızlaştırılmış, yapayalnız kalmış onlarca isim…

Denendi, denendi, denendi…

Şimdi bir yol ayrımındayız… Bir karar vereceğiz. Zaman geri dönülmez sermayemiz ve çok ama çok kıymetli. Her birimiz adına yol almak adına bırakın 1 gün 1 saat her dakikamız çok değerli…

“Kişi, aday,lider” odaklı mı yoksa “ortak akılla tespit edilmiş güçlü yönetim” odaklı mı yol alacağız?

Aslında bu sorunun cevabı bana kalırsa başarının da anahtarı… Bir senfoni orkestrası düşünün, birbirinden farklı enstrümanlar, kimisi bas, kimisi tiz, kimisi telli, kimisi üflemeli… Dünyanın en iyi orkestra şefini düşünün, notadan, ahenkten, zamanlamadan anlamayan bir orkestra ile seyirciye senfonik bir eseri sunabilir mi? Oysa bunun tam tersi her enstrümanı seslendirenler deneyimli, konusuna hakim olsa orkestra şefine ne kadar iş düşer… Bizim geçmişin acı tecrübelerinden ders alarak Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı başarı için “milli takım” kurmaya ihtiyacımız var…

Elbette denilebilir ki “başarılı bir orkestra şefi” orkestrasını da başarılı bir kadrodan oluşturacak bilgi ve deneyime zaten sahiptir. Doğru… Ancak siyaset ve politika günümüz iletişim çağında, hele ki kitle partisi olan bir siyasi parti için  “kişi, lider, aday” odaklı başarıyı kalıcı kılmamaktadır. Kısmen tersi örnekler verileceği gibi uzun vadeli başarıda “riski üstlenen kadrodur” önemli olan. Demokrasi söylemleri, ortak akıl bir tarafta baskın söylemlerken, diğer tarafta siyasi başarının acımasız gerçekleri ve yol haritası düşünüldüğünde “lider” odaklı istikrarlı bir takım kurmak oldukça zordur.

Burada nazarımca çıkış yolu “güçlü bir yönetim” nasıl kurulacağı sorusuna verilecek yanıttır. Ortak mutabakatla belirlenmiş, asgari müştereklerde hemfikir olunmuş, gerçekçi, sonuç ve başarı odaklı bir yönetim planlaması.

“Yönetimin” ön seçiminin “ön seçimi”

Siyasi organizasyon adına şablonlaştırmak gerekirse üyeler, saha çalışanları, kanaat önderleri, müttefiklerin (gönüllüler) bir araya geldiği geniş katılımlı toplantılar…

  1. Tarafsız moderatörlük, yürütme kurulunun tespit edilmesi
  2. Birbirine amaç birliğinde inanmış yöneticilerin, yönetici adaylarının belirlenmesi, hedef ve başarı odaklı sunumları… Başarıya katkı sunacak yönetici adaylarının ortaya çıkması, katkılarını beyan etmesi…
  3. Ortak mutabakatla belirlenmiş “Çalışma Grupları” “Yönetici Grubunun” netleşmesi
  4. “Çalışma ve Yönetici Grubunun” hazırladığı delegasyon listesi

Kısacası yenilikten yana, somut başarı kriterlerini ortaya koymuş, kişi odaklı değil başarı ve başarısızlığı sırtlanacak “YÖNETİM” “YÖNETİCİLER” odaklı bir yapı… Bu organizasyon kendi içerisinde görev dağılımını da en sağlıklı şekliyle yapacaktır. Aksi takdirde farklı aday adayları üzerinden yürütülecek siyasi söylemler ve yolculuk kongre arifesinde kopmalara, son dakika liste eklemelerine kalacak ve ortaya konulacak başarı kriteri yıpranacaktır… Kaybedenler kulübünden transfer için kimsenin kimseyi yıpratmasına izin verilmemelidir.