Yelpaze İstanbul

"Global Düşün, Yerel Uygula"

CHP Başakşehir Meclis Grubundan Bahçeşehir 3M Migros Otoparkı’nda İnşaata dair açıklama geldi!

Bahçeşehir 3M Migros Otoparkı’nda gerçekleşmekte olan inşaat faaliyetine dair dün kamuoyu ile paylaştığımız “Bahçeşehir 3M Migros Otoparkı İnşaatı gelişmeleri ve Başakşehir CHP’nin suskunluğu!” başlıklı haberimize CHP Başakşehir Meclis Grubundan yazılı açıklama geldi.

Haber merkezimiz Bahçeşehir 3M Migros Otoparkı’nda başlayan inşaat faaliyeti sonrasında gelişmeleri aralıksız kamuoyuyla paylaşmıştı. Elimize ulaşan son bilgiler dahilinde süreci sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.  

Başakşehir CHP Meclis Grubu adına yazılı açıklamayı Meclis Üyesi Avukat Eda Kurt gerçekleştirdi, açıklamayı tam metniyle sizlerle paylaşıyoruz.

“Bu konu Başakşehir Meclisi’nde gündeme getirilmiştir. Meclis öncesinde de İmar Komisyonu’nda bulunan Hakan Bey tarafından detaylıca araştırılarak dosya haline getirilmiş ve CHP İlçe Başkanlığı’ na sunulmuştur. Bu dosyada yer alan bilgi ve belgelere göre mezkur taşınmazla ilgili imar planları en son 2003 yılında Kemal Aydın döneminde yapılmış ve bu devam etmekte olup herhangi bir imar değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca taşınmaz üzerinde imar planında belirtilen inşaat sınırından oransal olarak daha az inşaat çalışması olduğu tespit edilmiştir. 2003 yılında C lejantına alınan ve bu imar planına göre C lejantında bulunan özel mülke konu taşınmazın kullanım şekli imar planlarına aykırı olmadıķça mülk sahibinin tasarrufundadır ve Anayasa’nın amir hükümlerinin güvencesi altındadır. Konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılmış olup haberle ilgili gerekli görülür ise tekzip hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.”

CHP Başakşehir Meclis Grubunun açıklamaları haberimizde yer alan hiçbir soruya cevap olmamıştır

Dün haber portalımızda kamuoyuyla paylaştığımız haberde Bahçeşehir 3M Migros Otoparkı’nda yürütülmekte olan inşaat faaliyetine dair tüm detaylara yer vermiştik. Bahse konu geçen 269 ada 7 parselin haberimizde 1995 yılında başlayan ve bugüne kadar geçen süreçteki yapı ruhsatı, tapu bilgileri, imar durum yazısını da paylaşmıştık. Sonrasında da akıllarda kalan sorulara cevap aradığımızı bildirmiştik. Tüm detayları verilmiş olmasına karşın Başakşehir CHP Meclis Grubunun yazılı açıklamalarında anlam veremediğimiz hususlar olduğunu gördük. Açıklamada CHP Başakşehir Meclis İmar Komisyonu’nun inşaat faaliyetine dair tüm detayları ile araştırma yaptıklarını ve dosya halinde CHP İlçe Başkanlığı’na sundukları belirtilmiştir. Yine aynı açıklamada inşaatın gerçekleştiği alanda 2003 yılından buyana herhangi bir imar planı değişikliği olmadığı da beyan edilmiştir. Yine açıklama da konu taşınmazın kullanım şekli imar planlarına aykırı olmadıkça mülk sahibinin tasarrufundadır denilerek de kamuoyunu bilgilendirmek yerine Başakşehir Belediyesi ya da ilgili inşaat firması adına savunma yaparcasına bilgi paylaşılmıştır. Açıklamalarının en sonunda da haber portalımızda yayınlanan haberimizde bir suçlama, bir yanlış bilgi varmışcasına gerekli görürlerse tekzip haklarını kullanacaklarını dile getirmişlerdir.  

Buradan Başakşehir Belediyesi ve CHP Başakşehir Meclis Üyelerine Tekrar Soruyoruz

  1. Bahçeşehir 3M Migros olarak bilinen 269 ada 7 nolu parsel 24.05.1995 tarihinde 2466 numaralı tapu tescil belgesi ile yapı ruhsatı almış, o tarihte aldığı yapı kullanma izin belgesi ile de satış mağazası ve idare ofisini 6.723 m2’lik bir inşaat alanı ile gerçekleştirmiştir. Bu bilgi belgelerle sabitken ve imar değişikliği de yapılmadığı beyan edildiğine göre hangi imar hakkı kullanılarak bugün gerçekleşmekte olan inşaat faaliyeti devam etmektedir?
  2. Migros A.Ş. işletmesi 27.11.2017 tarihinde 1632158 referans kayıtlı dilekçesi ile Başakşehir Belediyesi’ne başvurarak arsasının imar durumunu talep etmiştir. Belediye 11.12.2017’de ilgili dilekçe talebine “ Söz konusu parsel bugün itibariyle 1/1000 ölçekli “07.02.2003 t.t’li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii “Revizyon Uygulama İmar Planı” kapsamında “C” lejantlı. Ticaret+Konut alanında kalmakta olup; Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için Emsal:0.30. Konut için Emsal:0.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.” cevabını vermiştir. 2017 yılından sonra Migros A.Ş. arsasını satmıştır. Bugün inşaatı gerçekleşen alan ticari alan olarak değerlendirildiğine ve emsali de 0.30 olduğuna göre ürettiği yeni kapalı alanı Başakşehir Belediyesi hangi mevzuata göre ruhsatlandırmaktadır?
  3. Bir ticari işletme yapmış olduğu bir bina kadar bir yapı daha yapacak hakkı varsa neden bu hakkını 26 yıl kullanmamıştır?
  4. Kaldı ki elde ettiğimiz yeni yapılması planlanan alanın 3 boyutlu görsellerinde mevcut marketin kapalı alanından daha büyük bir alan planlanmaktadır. Kaldı ki cadde üzerindeki kot farkı da dahil edilirse bu yapı daha da fazlaya çıkacaktır. İçerisinde uluslararası bir teknoloji market ve çok şubeli bir köfteci markasının geleceği belirtilen bu yapılar hangi imar hakkından doğan hakla bu imalatı gerçekleştirmektedir?
  5. Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Hizmet binasının hemen önünde bulunan Atatürk Parkı Bahçeşehir’in Deprem-Afet Toplanma merkezidir ve otoparka yapılması planlanan inşaat bu parkın hemen önündedir. Bahçeşehir’in trafiği ve otopark sorunu içinden çıkılmaz bir hal almışken burada gerçekleşmesi planlanan yapılaşmanın doğuracağı ekstra yoğunluk hesaplanmış mıdır?

Yelpaze İstanbul -28.05.2021

%d blogcu bunu beğendi: