"Global Düşün, Yerel Uygula"

Büyüme rakamlarına ilişkin TİM açıklaması

2 min read
Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre ekonomi yüzde 2 düzeyindeki daralma beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 daraldı. Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2’lik bir artış kaydeden ekonomimiz, toparlanmanın güçlü sinyallerini gösteriyor.

GSYH’nın alt kalemlerine baktığımızda, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet olduğunu görüyoruz. İç talep ve yatırımlar henüz büyümeye beklenen katkıyı veremezken, net ihracatın katkısı 7,4 puan olarak gerçekleşti. Bunda mal ve hizmet ihracatındaki yüzde 8,1’lik artış etkili oldu.

İktisadi faaliyet kollarına göre ise imalat sanayinde 2018 son çeyrekte yüzde 7,7, 2019 ilk çeyrekte yüzde 4,2 daralmaya karşın, ikinci çeyrekte daralmanın yüzde 3,3’e gerilediğini görüyoruz.

Yatırım kalemlerine baktığımızda, inşaatta yüzde 29,2 ile reel daralma devam ederken, makine ve teçhizat yatırımlarında ise yüzde 16,5’lik bir performans kaybı söz konusu. Ancak, şunu çok iyi biliyoruz ki, ihracattaki artış trendi, yatırımlara gecikmeli olarak yansıyor. Bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 2,7 artış kaydetti. İhracatımızdaki artış süreci, sürdürülebilir olması ölçüsünde de yeni kapasite artışları için yatırımları tetikleyecek ve büyümeye ek bir pozitif katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, net ihracatın büyümeye katkısının yıl genelinde güçlü bir şekilde devam edeceğini ve GSYH’nın 2019 yıl genelinde yüzde 0,5-1,5 arası bir artış ile kapatacağımıza inanıyoruz.