29 February 2024

"Global Düşün, Yerel Uygula"

“Türkiye’nin Ruh Sağlığı Uzmanları “Moodist Ruh Sağlığı Sempozyumu”nda Bir Araya Geliyor!

2 min read

2-3-4 Nisan’da online olarak düzenlenecek Ruh Sağlığı Sempozyumu, ruh sağlığı alanında çalışanlara klinik uygulamalarına destek verecek konuları ele alıyor. 40’dan fazla konuşmacının yer alacağı sempozyumda ruh sağlığı ile alakalı birçok konuyu ön plana çıkarıyor. Ruh Sağlığı hizmetlerini multidisipliner bir bakış açısıyla ele almak üzere düzenlenen sempozyum, toplum ruh sağlığını korumak, ruh sağlığı uygulamalarını iyileştirmek, geliştirmek, alanda çalışanlara destek olmak, ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, fikir ve deneyimleri paylaşmak ve yeni fikirler geliştirmek amaçlanıyor.

Türkiye’de Ruh Sağlığı denilince akla gelen isimlerin konuşmacı olduğu sempozyumda: 

•Amerikan Psikiyatri Birliği Seçkin Üyeliği bulunan Amerikan Hastanesi Psikiyatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedirhan Üstün
•Moodist Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel
•Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
•Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
•Şema Terapi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak
•Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı M. Hakan Türkçapar
•Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Mehmet Eskin
•Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
•İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kavakçı
•Türkiye Psikiyatri Derneği Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peykan Gökalp
•Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Aslan
•Bipolar Bozukluklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sibel Çakır
•Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm ANÇEL gibi isimleri ile birlikte toplam 44 konuşmacı katılım sağlayacak.  Dünyada ve Türkiye’de Ruh Sağlığında Genel Trendler, ‘Türkiye’de ve Dünyada İyileşme: Anlam, Umut Ve Kimlik Üçlemesi, Farkındalık (Mindfulness) Ögelerinin Psikoterapide Kullanımı, Çocuklarda İrritabilite – Nedenleri ve Tedavisi, Erken Dönem Travmaya Nasıl Müdahale Edilmeli?, Bipolar Bozukluğu Tanımak gibi ruh sağlığı ile ilgili birçok konunun işleneceği sempozyuma tüm ruh sağlığı çalışanları ve alan öğrencileri bekleniyor.