29 February 2024

"Global Düşün, Yerel Uygula"

“2000’li Yıllarda Türkiye’de Antropoloji”

2 min read

IV. ULUSAL ANTROPOLOJİ KONGRESİ

Antropoloji Derneği tarafından düzenlenen “2000’li Yıllarda Türkiye’de Antropoloji” başlıklı IV. Ulusal Antropoloji Kongresi, 17-18-19 Ekim 2019 tarihlerinde, Teşvikiye’de yer alan İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecektir.

2000’li yıllar, çeşitli krizlerin ve dönüşüm taleplerinin belirlediği teknolojik gelişmeler dolayısıyla bilginin biçimlerinin bambaşka bir sürece evrildiği bir dönem olmasıyla öne çıkmaktadır. Ayrıca neoliberal politikaların hakimiyeti üzerinden yeni kültürel ve toplumsal örüntülerin oluşması da bu dönemi nitelemektedir. Bu dönem, sosyal bilimler için de güncel konu başlıklarının yanı sıra disiplinin kendi sorunlarını tartıştığı bir dönem olmuştur. Bu bağlamda kongrede, günümüz sosyal antropolojisinin gündemi ve çalışma alanları kadar diğer sosyal bilim disiplinlerinin de meselelerine yer verilecektir. Yeni yönelimler, yeni boyutlar, toplumsal sorun alanlarının değişen özellikleri, göç, toplumsal cinsiyet, sağlık, ekonomi, yemek kültürü gibi konulara odaklanılacak olan IV. Ulusal Antropoloji Kongresi, antropolojinin ve sosyal bilimlerin 2000’li yıllardaki durumu, meselelerinin ele alınacağı, ilgi duyan herkese açık bir platform olarak izleyicilerini beklemektedir.