"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehir ÇYDD yeniden Sevinç Peker ile yola devam dedi

3 min read

Bahçeşehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Olağan Genel Kurulunu Esenkent Kent Yönetimi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan yönetim kurulu seçiminde başkanlığa yeniden Sevinç Peker seçildi.

Bahçeşehir ÇYDD 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulu ile yeni yönetim kadrosunu belirleyerek hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Bahçeşehir ÇYDD Yeni Yönetim Kadroları

Yönetim Kurulu Kurulu (Asil)

Sevinç Peker

Cevahir Yavuz

Arzu Söz

Sema Bulca

Berna Şenol

Arzu Yazgaç

Sevgi Günar

Yönetim Kurulu (Yedek)

Şafak Genç

Yasemin Özoğlu

Hatice Gülçür İnanaç

Nilgün Gündoğdu

Necla Dedeağaç

Sultan Aydın

Volkan Yalçınkaya

Denetim Kurulu (Asil)

Serpil Emeksiz

Gülten Yelkenci

Bedriye İlkinönü

Denetim Kurulu (Yedek)

Ayla Çebi

Kadriye Zongür

Sıdıka Toprak

Onur Kurulu (Asil)

Zuhal Egemen

Ayşe Balanlı

Servet Evrensel

Onur Kurulu (Yedek)

Serap Gülçür

Özgür Ülgen

Devrim Çelik

Merkez Genel Kurul Delegeleri (Asil)

Sevinç Peker

Deniz Bayraktar

Merkez Genel Kurul Delegeleri (Yedek)

Ülya Dostlar

Nilgün Ozma

ÇYDD Daha Yakından Tanıyalım;

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Çağdaş toplum ve çağdaş birey için;

 • Evrensel; çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi,
 • Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması,
 • Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın arttırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi öncelik taşır.

İlkelerimiz

 • Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: ÇYDD’nin amacı, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
 • Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.
 • Partiler üstü konumunu korumak: ÇYDD, amacı doğrultusundaki çalışmalarında partiler üstü konumunu korumaya özen gösterir.

Misyonumuz (Özgörevimiz)

Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır.

Vizyonumuz (Uzgörümüz)

Misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda, Türkiye’de öncü, dünyada örnek bir sivil toplum örgütü olmaktır.

Çağdaşlık Anlayışımız

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

Değerlerimiz

 • Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
 • Demokrasi Kültürü ve Laiklik
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Dürüstlük, Güvenirlilik
 • Çevre Bilinci
 • Emeğe Saygı