"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Yeşitepe-Sıvat Mevkii komşularını misafir etti

2 min read

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Yönetim Kurulu Gün Işığı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıda Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi Yeşiltepe –Sıvat arsa sahiplerini ağırlayarak mağduriyetlerini dinledi. Toplantıya dair sonuç bildirimini Dernek Başkanı Uğur Barış Karabulut paylaştı.

Bahçeşehir ve yakın çevresinin geleceğini yakından ilgilendiren “İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Sıvat-Yeşiltepe Rezerv Yapı Alanı” ve “Kentsel Dönüşüm” alanı olarak onaylanan planların artılarıyla ve eksikleriyle geniş haber dosyasını ilerleyen günlerde sizlerle ayrıca paylaşacağız.

Verilen bilgilerde imar planı onaylanan ve kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen bu bölgenin toplam büyüklüğü 73 hektar olduğu arazinin  %95’inin boş olduğu, geçmişten gelen parselasyon adeti 700, mevcutta alanın içerisinde 77 parselde 114 yapı bulunmakta. Bahçeşehir’in hemen yanı başında yıllarca yolu, suyu, gece aydınlatmaları olmaksızın burada yaşamak zorunda kalan komşularımızın evlerinin az katlı, prefabrik geçici yapı niteliğinde olduğuydu.

Görüşmede hak sahiplerinin haklarının sadece bugün için değil yarınlara dairde korunması gerektiği konusunda ortak kanaate varıldı. Bu kanaat doğrultusunda toplantıya katılanlardan başlayarak bitişik parsellerinde bulunan komşularına  ulaşarak birlik ve dayanışma gücünün arttırılması için dernek çatısı altında çalışmalar yürütülecek. Uzmanların görüş ve öneriyle belirlenecek (mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, hukukçular vb..) yol haritası sonrasında başta Başakşehir Belediyesi olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlanacak.