Dünyada 1,3 milyar yoksul insan bulunuyor. Dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23’üne tekabül eden yoksulların yarısını 18 yaş altı, üçte birini ise 10 yaş altı kişiler oluşturuyor.

( Muhammed Ali Yiğit – A.A )

"Hayat Paylaştıkça Güzel"

By ubk