"Global Düşün, Yerel Uygula"

EPDK: Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar, tarifeyi EPDK belirler

4 min read

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, “Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler” denildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyada kurum tarafından belirlenen elektrik tarifeleri, dağıtım şirketlerinin bu süreçteki kazancı ve bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasına etkisine yönelik gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmayan haber ve yorumlara rastlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarik şirketinin iki farklı tüzel kişilik olduğu, dağıtım şirketlerinin elektrik satışı yapmadığı, taşımacılık ile görevli olduğu aktarıldı. Açıklamada, şu bilgiler verildi: Dağıtım şirketleri, dağıtım şebekesini işletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, arıza bakım ve onarım yapmak, bağlantı taleplerini karşılamak, gerekli şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek ve tüm sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeyen elektrik dağıtım ve bağlantı hizmetleri sunmakla görevlidir. Dolayısıyla dağıtım şirketi elektrik satışı yapmamaktadır. Dağıtım şirketi kargo işi yani taşımacılık ile görevlidir. Şebekenin işletilmesinden sorumlu şirkettir. Bu şirketler 21 adet olup özelleştirme ile verilen şirket isimleri ile devam etmektedir. Tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketleri değil, görevli tedarik şirketleri (GTŞ) satar. Bu şirketlerin tarifeleri EPDK tarafından belirlenir. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar. GTŞ’ler serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK’nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz. Sosyal medyada sıklıkla atıfta bulunulan EPDK kurul kararında dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp için yaptığı satışlarda fiyatın kilovatsaat başına 31,8592 kuruş olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu fiyat, sadece enerji fiyatıdır. Herhangi bir vergi dahil değildir. görevli tedarik şirketleri nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20’sini EÜAŞ’tan 31,86 kuruşa almaktadır. Bu yıl için perakende satış tarifelerinde görevli tedarik şirketlerin yaklaşık 125 milyar kilovatsaat elektrik satışı olacağı öngörüldü. Bu elektriğin 25 milyar kilovatsaatlik kısmı EÜAŞ’dan 31,86 kuruşa alınacağı, geri kalan 100 milyar kilovatsaatlik kısmı ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama enerji alım fiyatı kilovatsaat başına 125 kuruş civarındadır.”

’32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik kar elde edilmiyor’

Açıklamada, şunlar kaydedildi:”Devlet sübvansiyonu ile görevli tedarik şirketleri vatandaşlarımıza daha ucuza elektrik satmaktadır. Şirketlerin EPDK’nin belirlediği oranlar üzerinde kar etmesi mümkün değildir. Görevli tedarik şirketleri 125 kuruşa mal ettiği elektriği mesken düşük kademeye 79 kuruş, mesken yüksek kademeye 135 kuruş, sanayiye 156 kuruş ve ticarethaneye 189 kuruşa satmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin, EÜAŞ’tan 32 kuruşa elektrik alıp sanayiye 1 lira 75 kuruş, ticarethane 2 lira 74 kuruş, hanelere 1 lira 37 kuruş (210 kilovatsaat altı), 2 lira 6 kuruş (yüksek kademe) fiyatlar ile satış yaparak yüzde 330-546 kar yaptığı şeklindeki bilgi doğru değildir. Bu şirketler, düzenlenen tarife içindeki müşterilere yapacakları enerji satışından elde edecekleri kar oranı ‘Net Kar Marjı’ ile sınırlandırılmış olup bu oran 2021-2025 dönemi için yüzde 2,38 olarak belirlenmiştir. Yani iddia edildiği gibi 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kar elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Devletimiz bütün nihai müşterileri EÜAŞ üzerinden bu yıl da desteklemeye devam edecek. 2022 yılında EÜAŞ’ın görevli tedarik şirketleri ve dağıtım şirketlerine satmayı düşündüğü yaklaşık 60 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisini piyasa fiyatı olan 150 kuruş yerine 32 kuruşa satarak nihai tüketiciler yaklaşık 70 milyar lira desteklenmektedir.”