"Global Düşün, Yerel Uygula"

“Hemen Şimdi, Harekete Geç”

6 min read

Yaşanılabilir bir dünya için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem taşıyor. Enerjinin büyük kısmı ise binalar tarafından kullanılıyor. Tüketilen enerjinin önemli bir kısmının ithal edildiği, enerji tasarrufunun bizlere getireceği kazancın her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediliyor. Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümün ülke gündemimizde yer alması için ilki 2020 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen ZeroBuild Forum’un ikincisinin tarihi ve ana teması 11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası’nda açıklandı. ZeroBuild Forum’21; 22-26 Eylül 2021 tarihinde “Right Now, GO! – Hemen Şimdi, Harekete Geç” sloganı ile gerçekleştirilecek.

Kullandığımız enerjinin büyük kısmını ithal eden ülkemizde, ülke ekonomisi ve birey ekonomisi için “enerji tasarrufu ve verimliliği”, “yenilenebilir enerji” büyük önem taşırken, yaşadığımız COVID-19 pandemi dönemi de doğayı korumamızın ne kadar önemli olduğunu ve ülke olarak herhangi bir konuda dışa bağlı olmanın ne kadar büyük risk taşıdığını bizlere bir kez daha hatırlattı. 

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan; ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘Sürdürülebilir Şehirler’ ve ‘Topluluklar ve İklim Eylemi’ konularının odağında yer alan ‘Sıfır Enerji Binalar’; bu önemi nedeniyle ilk kez uluslararası boyutta 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında “Dünya Çözüm Bekliyor” sloganı ile ZeroBuild Forum’20’de ele alındı. ZeroBuild Forum’20’de, yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitle bir araya geldi. 

Toplam 35 ülkeden 136 fikir önderinin 48 oturumda bir araya geldiği Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild Forum’20’yi değerlendiren ZeroBuild Türkiye Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, “ZeroBuild Forum’20 ilk senesinde büyük bir başarı yakaladı. 136 fikir önderi, enerji tasarrufunda  ülkemiz için çok önemli olan Sıfır Enerji Binalar’ı her açıdan ele aldı ve konu; kamu vözel sektörün gündemine taşındı. 30’a yakın dernek ve kuruluşun resmi destekçimiz olduğu, 5 gün süren etkinliğimizi, 14 bine yakın kişi izledi. Bu başarıda katkısı büyük olan kurum ve kuruluşlara, medya ortaklarımıza ve bu alanda bu boyutta yapılmış ilk forum olmamız için büyük emek veren ZeroBuild Kurul, Komite ve Sekreterya üyelerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Yasemin Somuncu
ZeroBuild Türkiye Genel Sekreteri

Yasemin Somuncu, “Gerçekleştirdiğimiz forum ile tüm katılımcılara Sıfır Enerji Binalar hakkında özel ağ oluşturma fırsatı sunduk. Yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinler ve tedarikçiler ortak bir platformda bir araya geldi. Hazırlıklarına başladığımız ZeroBuild Forum’21’de de bu geniş ağı daha da büyütüyor olacağız” diyerek ZeroBuild Forum’un geniş bir kitleyi kapsadığını vurguladı. 

“Farkındalık başladı, şimdi harekete geçme zamanı”

ZeroBuild Forum’20’de amacımız, enerji tasarrufunda büyük önemi olan sıfır enerji binalar konusunda farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmekti diyen ZeroBuild Türkiye Genel Sekreteri Yasemin Somuncu,“Enerji konusu hem bugün hem de yarınlarımız için her zaman gündemini koruyan bir konu. Enerjiyi doğru ve bilinçli kullanmak, tasarruf sağlayacak uygulamaları tercih etmek gelecek nesillere bırakacağımız miras için önemli. Enerji tasarrufunu maksimumda sağlayacak yaklaşımlar kapsamında köklü bir çözüm olan Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunu anlatmak ve bir yol haritası oluşturmak hedefiyle bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Forumun yeni temasını Enerji Tasarrufu Haftası’nda açıklamak istedik. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen forumda; yeni binalar, var olan binalar ve kültürel miras değeri olan binalar ile ilgili hem farklı ülkelerdeki en iyi uygulamalar sergilendi, hem de bu uygulamaların yaygınlaştırılması için izlenilen politikalar ve süreçler irdelendi. ‘Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmak için önemli bir servis olan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla verilerin planlanması, ölçülmesi, toplanması ve analiz edilmesi sürecinin artık Türkiye’de de işletilmeye başlanmış olması ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Enerji yönetiminin kamusal ölçekte yapıldığında kent ölçeğinde nelerin başarıldığı katılımcılar ile paylaşıldı.

Oturumların bütününde öne çıkan olgu; toplum algısının sıfır enerji binalar, yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevre gibi konuların gelecek yılların gündemi olduğunu düşündürmesiydi. Ancak, çevre felaketleri, iklim krizleri ve özellikle salgın sürecinin tetiklemesiyle birlikte “Sıfır Enerji Bina” kavramının bir gelecek projesi olmaktan öte, bugün için bir zorunluluk olduğunun açığa çıkması ile 2021 konusunun temelini, çözümü yarına bırakmak yerine “hemen şimdi” harekete geçmek oluşturdu. Bu nedenle 22-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz ZeroBuild Forum’21’in sloganını “Right Now, GO!” – Hemen Şimdi, Harekete Geç! olarak belirledik”” dedi.

“Sıfır Enerji Binalar ortak akıl, ortak niyet ve iş birliği ile gerçekleştirilebilir, amacımız tüm paydaşları harekete geçirmek”

2020 yılında ulaşılan ağ sayısının 2021 yılında iki katına çıkarılarak, daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Yasemin Somuncu, “İster yeni; ister var olan; ister kültürel miras değeri olan binalar için olsun, ‘Sıfır Enerji Binalar’ ancak ortak akıl, ortak niyet ve işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ZeroBuild Türkiye oturumlarının, paylaşılan ve iletilen bilgilerin algılanacağı, davranışlara yansıtılacağı ve ötesinde alışkanlıklara dönüştürüleceği etkinlikler olarak gerçekleştirilmeleri doğrultusunda hazırlanıyoruz” dedi. 

ZeroBuild Forum’21 için hazırlıklar başladı

Enerji tüketiminin 30’undan fazlasından sorumlu olan binalar özelinde fosil yakıt tüketimini “Sıfır”a indirecek, ülke ve birey ekonomisi, milli güvenlik ve çevre özelinde sıfır enerji binaların kazanımlarının konusunun uzmanları tarafından ele alınacağı ZeroBuild Forum’21, ZeroBuild  Türkiye olarak ZeroBuild Forum kapsamında, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca yine dijital ortamda, eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek. 

Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-malzeme-inşaat bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığının ortaya konulacağı forum, bu yıl tüm paydaşlara “Right Now, GO!” – Hemen Şimdi, Harekete Geç! diyecek.

Zerobuild Forum’a dair tüm bilgilere, sürekli güncellenen www.turkiye.zerobuild.org web sitesinden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.