"Global Düşün, Yerel Uygula"

Hukuksuz yapılan Gölet projesinde işyeri ruhsatları iptal! “EDİLECEK Mİ? “

3 min read

Bahçeşehirlilerin yıllardır süren haklı Gölet mücadelesi mahkemenin verdiği yeni kararla tekrar tescillendi. Bu karar sonrası, açılan işletmelere verilen hukuksuz ruhsatlar ve adaletin nasıl işleyeceği merak konusu.

İstanbul’da yıllardır tartışma konusu olan Bahçeşehir gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis projesinin ruhsatları mahkeme tarafından iptal edildi. Proje kaçak duruma düştü. 2015 yılından buyana iptal kararlarıyla gündeme gelen proje kapsamında yapılan dükkanların büyük bir kısmı ise faaliyete geçmiş durumda…

2013 yılında Bahçeşehir’de “Park, Gölet, Turizm ve Rekreasyon” fonksiyonlu 12 farklı parselde imar planlarının değiştirilmek istenmesi ile başlayan, Bahçeşehirliler Derneği (BADER) öncülüğünde gerçekleşen protestolarla büyük bölümü iptal edilen planlar, 2015 ve sonrasındaki yıllarda farklı farklı yeni planlarla revize edilerek tekrar tekrar gündeme geldi. Bahçeşehir’de park ve yeşil alanların ranta tekrar açılmak istenmesi sürecinde, Bahçeşehirliler Derneği (BADER), Gölet Gönüllüleri, Başakşehir CHP ve çevrecilerin mücadeleleri de aralıksız sürdü. 2015 yılından buyana açılan davalarda gerek İstanbul 5, 6. İdare Mahkemeleri ve gerekse Danıştay 10, 13.Daire Başkanlıklarının verdikleri kararlarla, yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planlarını, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararını iptal etmişti. Ancak ihale ve ruhsatlara karşı açılan davalarda alınan iptal kararlarına karşın inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı ve 2019 yılından buyana içlerinde kurumsal markaların da olduğu birçok işletme açılarak hizmete girdi. O dönemde BADER’in gündeme getirdiği “hukuksuz olduğu kanıtlanmış, planları iptal edilen projeye nasıl oluyor da Başakşehir Belediyesi işletme ruhsat verebiliyor?” sorusuna da belediyeden resmi bir yanıt alınamamıştı.

özcü Gazetesi’nden Özlem Güvemli’nin kaleme aldığı haberde mahkemeden gelen son karar açıklamasında şu detaylara yer verildi.

DANIŞTAY KARARI BEKLENMEDEN İŞLEM YAPILAMAZ

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, ruhsatların dayanağını oluşturan 22 Nisan 2015 tarihinde yapılan ihalenin iptali için İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın itirazlar üzerine Danıştay’a gönderildiği aktarıldı.

O davaya bakan Danıştay 13. Dairesi’nin de belediye başkanına yetki veren meclis kararına açılan davanın sonucuna göre temyiz incelemesi yapmak için bekletme kararı verdiği hatırlatıldı. Danıştay 13. Dairesi’nin bu sırada ihalenin yürütmesini durdurma kararı aldığı da kaydedildi. Henüz kesinleşmemiş ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihale işlemine dayanılarak ruhsat düzenlenebileceğinin kabulü halinde yürütmeyi durdurma kararının amacına hizmet etmeyeceği vurgulanarak ruhsatlarda; hukuka ve usule uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Ruhsatların dayanağı ihale işlemi hakkında Danıştay 13. İdare Dairesi tarafından bir karar verildikten sonra idarenin yeni bir işlem tesis edebileceğine dikkat çekildi. Bu gerekçelerle 27 Ekim 2020 tarihinde oybirliği ile ruhsatların iptaline karar verildi.