"Global Düşün, Yerel Uygula"

Meralara İnşaat, Kıyılara Millet Bahçesi

2 min read

Daha önce geri çekilmek zorunda kalınan meraların yapılaşmaya açılmasına ilişkin düzenleme, yeniden gündeme getiriliyor. Düzenleme ile mera, yaylak, kışlak, otlak ve harman yerlerinin yanı sıra kıyılar da yapılaşmaya açılacak.

Meralara İnşaat, Kıyılara Millet Bahçesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Boğazı ile ilgili taslağın yanı sıra bir de Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 40 maddelik yeni bir taslak hazırladı. BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; bu taslakla, daha önce TBMM gündemine getirilen ancak geri çekilmek zorunda kalınan meraları ve kıyıları yapılaşmaya açan düzenleme hayata geçirilecek.Yasa taslağına göre, idare tarafından ihtiyaç duyulan mera, yaylak, kışlak, otlak ve harman yeri niteliğindeki taşınmazlar kamu yatırımları için yapılaşmaya açılacak. Bu kapsamda yapılaşmaya açılacak bu yerler için uygun görülecek inşaat talepleri yatırım süresinde tamamlanacak. Böylelikle iktidar, daha önce TBMM gündemine getirdiği ancak muhalefetin ve kamuoyunun tepkisi üzerine geri çekmek zorunda kaldığı düzenlemeyi yeniden hayata geçirmeye çalışacak.Belediye yetkilerine tırpan
Taslak ile İmar Kanunu’nda da değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşim alanlarının acilen kullanmaya açılması için belediyeler ve valilikler tarafından “Mevzi İmar Planı” hazırlanmasına ilişkin düzenleme değiştiriliyor. İmar planı olmayan yerlerde bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacak.Taslak ile kıyılara “kamu hizmet alanı” ya da “resmi kurum” alanı yapılmasına da izin veriliyor.