"Global Düşün, Yerel Uygula"

“Yeni yollar yapmak trafik sorununu çözmez”

3 min read

Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik’te yayınlanan Trafik Kürsüsü programında “Kent ve Ulaşım” konusu işlendi. Radyo Trafik yayın sorumlusu Kerim Öztürk ve TRAP Derneği Kurucu Üyesi Yeşim Ayöz’ün bu haftaki konukları Ulaşım Plancısı Erhan Öncü oldu. Öncü, Türkiye’de belediyeler tarafından hazırlanan ulaşım ana planlarını bozanların yine Belediye Meclisleri olduğunu söyledi.

“SORUNA BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Türkiye’de ulaşım planı denildiğinde karar vericiler tarafından ilk akla gelen olgunun her zaman trafik sıkışıklığı olduğunu dile getiren Öncü, trafik sorununun yeni köprülü kavşak ya da yeni yollar yapmakla çözülemeyeceğini aksine bunların sorunu daha da arttıracağını söyledi. Trafik yoğunluğunun altta yatan birçok sorunun dışa vurumu olduğunu belirten Erhan Öncü sözlerine şöyle devam etti: “Trafik yoğunluğu bir semptomdur, sorunu çözebilmek için dışa vuran semptomun altında neler yattığını anlamak gerekiyor. Biz ulaşım ve trafik sorununu tek boyutlu bir resim olarak görüyoruz. Kentlerin bir mekânsal planı yapılıyor. Ama bu planlar bize daha iyi bir yaşam vermek için değil, tarlaları arsalara dönüştürmek için yapılıyor. Ve de ulaşım boyutu olmadan yapılıyor. Biz ulaşımla kentlerin mekânsal planlarını bir arada götürmediğimiz sürece, kentleri ranta göre biçimlendirip ona göre sonradan bir ulaşım elbisesi biçmeye çalıştıkça bir yere varamayız. Yani daha işin başından her kararın mekânsal kararları ile onun yaratacağı ulaşım talebiyle birlikte yapmak gerekiyor.”

“BELEDİYE MECLİSLERİ PLANI DEĞİŞTİRME MEKANIZMASI GİBİ” 

Türkiye’de ulaşım planlarının 5 yılda bir güncellendiğini ve bu sürenin kent planlarında değişiklik olmazsa yeterli olduğunu belirten Ulaşım Planlamacısı Öncü, birinci sorun olan mekânsal planla ulaşım planını birlikte hazırlama kısmını çözülse bile ulaşım planlarının kısa sürede etkisizleştiğini vurguladı.  Öncü, bunun nedenini olarak kentin imar planlarının sürekli değişmesini ama ulaşım planlarının rafta bir belge olarak kalması olduğunu söyledi. Belediye Meclislerinin sürekli yaptıkları imar planı değişiklikleri ile okul olan yere AVM, yeşil alan yere başka bir şey yapma gibi izinler verdiklerini ifade eden Öncü, bu şekilde bir işleyişle çözüme ulaşılamayacağını belirtti.

“ULAŞIM PLANLARI HALKA AÇIK DEĞİL” Belediyeler tarafından hazırlanan ana ulaşım planlarının halktan gizlendiğini iddia eden Erhan Öncü, “Bu planlar kamuya açık değil, gizleniyor. Ben bile belediyelerden istediğimde ulaşamıyorum, öğrenciler çalışma yapmak istediklerinde alamıyorlar.” İfadelerini kullandı. Oysaki bu planların kamuoyu ile STK’lar ile birlikte yapılması gerektiğini belirtti. Öncü, Radyo Trafik canlı yayınında, bu planların yetkililerin dolaplarında kaldığını ve bu planların sürekli bozulduğunu söyledi.