Yelpaze İstanbul

"Global Düşün, Yerel Uygula"

BADER hukuksuz baz istasyonuna dair itiraz dilekçelerini Başakşehir Kaymakamlığı, BEDAŞ ve ilgili kurumlara ulaştırıyor

Bahçeşehir’in orta yerinde çocuk parkının içinde, okullara yakın, konutlara bitişik kurulan ve 2017’de mahkeme kararı ile yıkılan baz istasyonunun hemen yanında BEDAŞ Trafo binası üzerine kurulan yeni baz istasyonuna dair itirazlar geldi. Bahçeşehirliler Derneği (BADER), gönüllüler ve site yönetimleri geçtiğimiz hafta itiraz dilekçesi toplamaya başlamışlardı. 10 günlük kısa bir süre de Başakşehir Kaymakamlığı, BEDAŞ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletilmek üzere 600’e yakın itiraz dilekçesi toplanıldığı, 03.02.2021 tarihi itibariyle de Başakşehir Kaymakamlığına dilekçelerin elden teslim edildiği, diğer kurumlara da iletilmeye başlandığı bilgisine ulaştık.

GSM Şirketlerinden Mahkeme Kararına Rağmen BEDAŞ Trafosuna Kamuflajlı Baz İstasyonu Girişimi

2015 yılında Bahçeşehirliler Derneği (BADER), site yönetimleri ve bölge halkı kurulan devasa baz istasyonuna itiraz etmiş, İstanbul 11.İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme 2017 yılında dava konusu işlemin iptaline karar vermişti. Karar uygulamaya geçti ve GSM operatörleri kurdukları dev baz istasyonunu kaldırdı.  Ancak aradan geçen 4 yılın sonunda bugün yaşanan yeni gelişmeyle GSM operatörleri çocuk parkı, okullar ve konutların içerisindeki mahkeme kararı ile iptal edilen yerin 2 metre yan tarafına Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) ait trafo binasının çatısına baz istasyonu yerleştirdi.  

BADER bölge sakinlerine kampanyaya destek vermelerini yeniledi.

 “Tüm Bahçeşehirli komşularımızın yaşam alanlarımıza bu kadar yakın bir alanda ve çocuk parkı içerisinde gerçekleşen bu sürece itiraz etmeye davet ediyoruz. Lütfen ıslak imzalı itirazlarınız dışında aşağıdaki sayfalara girerek online olarak formları doldurup itirazlarınızı yetkili mercilere iletiniz.

BEDAŞ İTİRAZ: https://www.bedas.com.tr/tr/sayfalar/250/istek-oneri

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM Kurumu https://tuketicisikayet.btk.gov.tr/tsys/giris.html

CİMER üzerinden Başakşehir Kaymakamlığı  https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

6 yıl önce ne yaşanmıştı?

 İTİRAZLARA RAĞMEN BAZ İSTASYSONU KURULMUŞTU

Tarih Temmuz 2015, Bahçeşehir’in konut yoğunluğunun en sık olduğu Okyanus Caddesi ve Yelken Caddesinin kesişim noktasında çocuk oyun parkının içinde devasa baz istasyonu kurulmuş ve bizlerde haberlerimize taşımıştık. O dönem bölge yaşayanlarının tepkisine yol açan uygulama sonrası, Bahçeşehirliler Derneği (BADER) bölge halkıyla yerinde buluşarak bir basın açıklaması gerçekleştirmiş, kurulan baz istasyonunun yaşam alanlarına çok yakın olduğunu, çocuk parkının içinde kurulduğunu belirterek kamuoyunu bilgilendirmişti. BADER bununla da kalmayıp itiraz dilekçeleri toplamış Başakşehir Belediyesi ve Bilgi Teknolojileri Kurumuna’da dilekçeyle başvurmuştu. Ancak yetkililerden olumlu yanıt alınamayınca özelikle baz istasyonu çevresindeki site yönetimleri bilgilendirilerek konu mahkemeye taşınmıştı.

“YAPI RUHSATI OLMAYAN, ULUSLARARASI GÜVENLİK MESAFESİNE AYKIRI BAZ İSTASYONUNA İPTAL KARARI ÇIKTI”
Gelişmeler sonrası Gül 11-06 Blok yönetimi adına Mehmet Nazmi Aracı, Ertunç Kayalar’a vekaleten Av.Bahadır Çalışkaner, İstanbul 11.İdare Mahkemesine 2016/892 Esas Numarasıyla Başakşehir Belediyesi’ne dava açtı. Açılan dava 2017/1120 karar numarasıyla davacılar lehine sonuçlandı. Çocuk parkına kurulan GSM Baz istasyonunun yapı ruhsatı olmadığı belirtilen karar metninde dikkat çeken satırlar ise şöyleydi.

3194 sayılı yasa gereği ruhsata tabi olmasına rağmen ruhsatsız yapılan ve ” Elektronik Haberleşme cihazlarından kaynaklanan Elektro Manyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara göre Mazuriyet Limit Değerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte” belirtilen güvenlik mesafesi sınırlarına aykırı kurulan baz istasyonuna ilişkin olarak Başakşehir Belediye Başkanlığınca Tesis edilen 11/04/2016 tarih ve E.588/5360 sayılı tahsis işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Kanun maddesinde okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde ve çocuk oyun parklarında güvenlik mesafesi hesabı yapılırken, çocuklar için ayrılmış oyun alanları sınırı ve okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bahçe sınırları dikkate alınır denilmektedir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, 30.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. “

%d blogcu bunu beğendi: