"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehir Gölet, Şelale, Kiptaş hukuk zaferlerine Pazartürk’de eklendi

5 min read

Bahçeşehirliler Derneği’nin (BADER) 2013 yılında başlattığı Bahçeşehir’de birçok parselin imara açılmasına dur diyen hukuk mücadelesi kazanımlarına bir yenisi daha eklendi. Bahçeşehir Gölet, Şelale Park, Kiptaş ve daha birçok alanda idare mahkemeleri ve danıştay kararlarıyla planları iptal edilerek bölge halkının lehine sonuçlanan kararlar silsilesine bir kararda İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme  2019/1819 Esas, 2021/3130 Kararı ile “PAZARTÜRK” ve çevresinde değiştirilmek istenen planları İPTAL etti. Bahçeşehirliler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Başakşehir Belediyesi’ne açtıkları bu dava ile Göletten sonra Pazartürk ve çevresindeki parsellere dairde de bir kez daha haklı mücadelelerini kanıtlamış oldular.

Bu son kararla Bahçeşehir’de hukuksal açıdan yeni yapılaşmaların önü kapanırken, mahkeme kararını beklemeksizin tüm itirazlara rağmen inşaat faaliyeti gerçekleştiren yapıların durumu bilinmezliğini koruyor. Bölge halkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden karar sonrası yasal yaptırımların başlamasını bekliyor.  

Uğur Barış Karabulut / Bahçeşehirliler Derneği Bşk.

Karar sonrası Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, Bahçeşehir’de 2013 yılından bugüne dek sürdürdüğümüz ve tüm Türkiye’ye örnek olacak haklı hukuk mücadelelerimizde bir kez daha haklı çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın da bu olduğunu düşünüyoruz. Bu zorlu süreçte verdiğimiz mücadeleleri yıpratmak isteyenler oldu, hatta ve hatta kimi zaman birlikte yürüdüğümüzü düşündüklerimiz de vardı aralarında. Şevkimizi kırmaya çalışanlara, derneğimizi siyasi söylemlerle yıpratmak isteyenlere, davamızın değerini düşürmeye çalışanlara da tokat olsun bu karar. Adalet geç tecelli etse de bugün bu kararla kamu lehine haklılığımız bir kez daha kanıtlanmıştır. Bundan sonrasında beklediğimiz ve takibinde olacağımız mahkeme kararının yerine getirilmesi için ilgili makamların harekete geçmesidir. Manevi destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan bize güvenen komşularımıza, dava süreçleri boyunca emek veren tarihin onurlu sayfalarına adlarını yazdıran yönetim kurulu ve dernek üyelerimize,  Av.Fuat Ekin’e teşekkürü borç biliyoruz.” dedi.

Bahçeşehirliler Derneği (BADER), Bahçeşehir Gölet Alanı ve Pazar Alanına Ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.07.2013 tarih ve 12735 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile onayladığı Başakşehir İlçesi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne dava açmıştı. Bu davalardan biri de Pazartürk’ün bulunduğu parsellere ilişkin kısmına aitti. Bölge halkı adına dernek bu planların kamu yararı gözetmediğini, şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu, Bahçeşehir’in yarınlarına hançer olacağını savunduğu dava dosyası ile, 558 ada 7 parsel ve 558 ada 4 parselin toplam alanının 35.915,00 metrekare olduğunu, tamamı pazar alanı iken yapılan değişiklikle ilave yapılaşma getirildiği, bu alanı Bahçeşehir kurulurken dönemin Başbakanlık Emlak Konut İdaresinin bugün ki adıyla TOKİ ve Müteahhit firmaların Bahçeşehir Belediyesi’ne yani kamuya “PAZAR ALANI” olarak kullanılması şartıyla bedelsiz terk ettiğini,  ayrıca Boğazköy’de yeni yapılacak 539 ada 1 parselin ise önceki planda yönetim alanı, park ve yol sahasında kalmakta iken yapılan değişiklikle yeni Pazar alanı olarak planlandığını belirtmişti. Yine dava dosyasında 539 ada 1 parselin, yoldan ihdas ve park alanından ihdas yapılmak suretiyle toplam 14.886,00m2 alan ayrıldığı, yeni ayrılan Pazar alanın mevcut Pazar alanından 21.029,00m2 (%58) daha küçük olduğu ve yaklaşık 2,5 km daha uzağa taşındığını aktarmıştı. Bu çerçevede 6306 sayılı ve 644 sayılı kanunların bahane edilerek Uluslararası Habitat Ödüllü Bahçeşehir Konut Alanının yok edildiği, Bahçeşehirin halihazırdaki yoğun yapılaşması ve yoğun nüfusu dikkate alındığında uzun vadeli planlama stratejileri ve Bahçeşehir  merkezinde yeşil alan gereksinimin dikkate alınmadan  bu planların yapıldığını savunmuştu. Yine Gölet Alanı Parkı ve yeşil alanın varolan estetiğinin sembolik değerinin  yok edileceğini bu durumun kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu, yapılan plan değişiklikleri ile sosyal ve teknik altyapı alanlarının değiştirilmesinde eş değer alan ayrılması zorunluluğu dikkate alınmaksızın planların hazırlandığı dosyaya sunmuştu. Plan değişikliği ile Bahçeşehir’de mevcutta kalan kamuya ayrılmış gölet alan ile Pazar alanında fonksiyonel değişiklik yapılarak plan bütünlüğünün bozulduğu, değişiklikler ile inşaat alanlarının artırılmasında hiçbir kamu yararı gözetilmediği, varolan nüfus yoğunluğuna oranla mevcut altyapı ve sosyal tesislerin yetersiz kaldığı, plan değişikliği ile mevcut nüfusun daha da arttırılmaya çalışıldığı, plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı oldukları iddia edilerek iptali istenilmişti.

İstanbul 1.İdare Mahkemesi 2019/1819 Esas, 2021/3130 Kararı ile planı İPTAL etti

Mahkeme davaya konu parsellerin mevcut haliyle fiilen hangi amaçla kullanıldığının incelendiğini, iptali istenen planların hangi fonksiyona ayrıldığının belirlendiğini, davaya konu plan değişikliğinin mevzuata uygunluğu açısından incelendiğini, dava konusu plan ile parsellere getirilen fonksiyonunun, yoğunluk, ulaşım çevresel etkiler, yapılaşma ve unsurlar yönünden irdelendiğini, parsellere ilişkin kısmının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığını, açıklanan nedenlerle de dava konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 558 ada 7 parsel, 558 ada 4 parsel ve 539 ada 1 parsellere ilişkin kısmı yönünden İPTALİNE karar verdiğini açıklamıştır.