"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehirliler Bahçeşehir’in tam kalbinde başlayan inşaat faaliyetine dair sorularına acil cevap bekliyor!

6 min read

Yelpaze İstanbul-15.03.2021/ 19:50

Bahçeşehir’in kuruluş yılları ile kuruluşu aynı döneme denk gelen grosmarket niteliğindeki ticari işletmenin yıllarca otopark olarak kullandığı alanda bu günlerde hummalı bir inşaat faaliyeti söz konusu. Bahçeşehir 3M Migros otoparkına kepçeler girdi ve inşaat faaliyeti başladı. Ancak başlayan inşaata dair birçok soru işareti cevap bulmayı bekliyor.

Haber merkezimizi arayan okuyucularımız yaşanan bu gelişmeyle neler olduğunu ve Bahçeşehir 3M Migros Otoparkı’nın nasıl bir dönüşüm yaşayacağını merak ediyor. Bu haberimizde elimize ulaşan bilgiler dahilinde birçok detayı sizlerle paylaşacağız.  

Mevcut yapının 1995 yılında tescil ettirilen yapı ruhsatı ile yasal hakkı olan imarı kullandığı görülüyor

Tapu sahipliğinin grosmarket ticari işletmesine ait olduğu Bahçeşehir Hoşdere mahallesi Dereköy mevkii adresli 269 ada 7 nolu parselde bulunan alan toplam 23.233 m2 bir alana sahip. Mevcut yapı Büyükçekmece Tapu Siciline kayıtlı tapusu ile o yıllarda Bahçeşehir Esenyurt Belediyesi’ne bağlı olduğundan, 24.05.1995 tarihinde 2466 numaralı tapu tescil belgesi ile yapı ruhsatı almak için başvuruda bulunmuş. O tarihte belediyeden aldığı yapı kullanma izin belgesi ile de satış mağazası ve idare ofisi yapmak üzere toplam 6.723 m2’lik bir inşaat gerçekleştirmiştir. Yapı ruhsat belgesine ayrıca “açık otopark alanı iskan dahilindedir” notu düşülmüş ve 12.10.1995 tarihinde tescil belediyece onanmış.

İnşaata başlanan alan 26 yıl boyunca otopark hizmetinde kullanıldı

İlgili işletme bugün inşaat faaliyeti başlanan alanı müşterilerine sağlıklı bir alışveriş imkanı sunmak adına 26 yıldır otopark olarak kullanıyordu. İşletme 27.11.2017 tarihinde 1632158 referans kayıtlı dilekçesi ile Başakşehir Belediyesi’ne başvurarak arsasının imar durumunu talep etmiş. Belediye 11.12.2017’de ilgili dilekçe talebine “ Söz konusu parsel bugün itibariyle 1/1000 ölçekli “07.02.2003 t.t’li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii “Revizyon Uygulama İmar Planı” kapsamında “C” lejantlı. Ticaret+Konut alanında kalmakta olup; Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için Emsal:0.30. Konut için Emsal:0.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.” cevabını vermiştir.

Bahçeşehirliler Derneği’nden ilgili işletme ve Başakşehir Belediyesi’ne bilgi talepli dilekçe başvurusu gerçekleşti

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) elde edilen bilgiler dahilinde akıllarda soru işareti doğuran birçok soruya cevap bulmak adına ilgili işletmenin müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi İmar Müdürlüğüne 15.03.2021 tarihinde yazılı dilekçeyle başvurarak bilgi talebinde bulundu. Belediyeye sunulan dilekçede;

“Otoparkın büyük bir bölümünün çitlerle örüldüğünü ve kurulan alanda vinçlerin çalışmaya başladığını tespit ettik. Ancak gerek ilgili arsa sahibinin ve gerekse Başakşehir Belediyesi’nin bu alanda gerçekleşecek faaliyete dair herhangi bir uyarıcı tabelası olmadığından, gerçekleşmesi planlanan inşaat faaliyetinin yapı ruhsatı bilgilerini ve gerekli izin belgelerine dair derneğimizin bilgilendirilmesi” talebine yer verildi. İlgili işletme genel müdürlüğüne gönderilen iadeli taahhütlü dilekçe de ise “ Otoparkta başlayan inşaat faaliyetine dair inşaat alanında çalışanlardan talep etmemize rağmen bir yetkiliye ulaşamadık, Bahçeşehir Mağazanızla görüştüğümüzde detaylı bilgi veremeyeceklerini Genel Müdürlüğünüzün bilgilendirebileceğini ilettiler. Dernek yönetimimiz 12 Mart 2021 Saat 14:21’de müdürlüğünüzü aramış ancak detaylı bilgi için dönüleceği belirtilerek iletişim sonlanmıştır. Geçen 3 günlük zaman zarfında da herhangi bir dönüş sağlanmamıştır. Mevcut kurulmakta olan inşaat alanında da bu faaliyete dair herhangi bir uyarıcı tabelaya ulaşamadık. Gerçekleşmesi planlanan inşaat faaliyetinin yapı ruhsatı bilgileri ve gerekli yasal izinlerine dair” taleplere yer verildi.

Verilen dilekçeler sonrası bilgi aldığımız Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Başkanı Uğur Barış Karabulut şunları söyledi. “ Derneğimiz Bahçeşehir’de varolan sağlıklı ve modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirlileri bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek amacı ile kurulmuştur” yine tüzüğümüzde “Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak.” maddeleri yer almaktadır. Son bir hafta içerisinde yüzlerce komşumuz Bahçeşehir’in merkezinde başlayan bu inşaat faaliyetine dair birçok soru işaretine dair cevap beklediklerini iletmişlerdir. Yelpaze İstanbul Dergisi’nin paylaştığı video haberde inşaat alanında inşaatı kimin yaptığı, yüklenicisi, ruhsat tarihi ve belge numarası kayıtlı tabelanın olmamasından dolayı sorularımıza cevap bulunamamıştır. Bu sabah inşaat alanını ziyaret ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yetkili bir kişi ile görüşmek istediğimizi belirttiğimizde, kapıda bulunan güvenlik “ adamın arsası istediğini yapar, siz kim oluyorsunuz, yetkili ile görüştürmek zorunda mıyım” şeklinde cevap vermiştir. Sonrasında Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir’den sorumlu Koordinatörü İrfan Köpürür’ü aradık. Kendisine kamuoyuna doğru bilgi aktarmak istediğimizi belediye imar müdürlüğüne dilekçe ile başvurduğumuzu ancak yanıt gelene kadar inşaat faaliyeti hızla başladığı için endişelerimizi ilettik. İrfan Bey tapu sahibinin yasal hakkı olan ve bugüne dek kullanmadığı hakkı kullandığını bizlere aktardı. Ruhsat tabelasının neden asılı olmadığını sorduğumuzda da “asmamışlar mı söyleyelim hemen assınlar” demiştir.

Buradan bir kez daha yetkililere soruyoruz;

  • Bir ticari işletme yapmış olduğu bir bina kadar bir yapı daha yapacak hakkı varsa neden bu hakkını 26 yıl kullanmamıştır?
  • 23.233 m2 tapu sahibi 0.30 ticari emsal karşılığı yasal olarak 6.969 m2 kapalı alan üretebilir. Ancak zaten ilgili işletme 1995 yılında bu imar hakkının 6.723 m2’lik kısmını kullanmış, kalan 237 m2’lik imar hakkı için mi otoparkın neredeyse yarısını kapatmıştır?
  • Kaldı ki elde ettiğimiz yeni yapılması planlanan alanın 3 boyutlu görsellerinde mevcut marketin kapalı alanından daha büyük bir alan planlanmaktadır.  Kaldı ki cadde üzerindeki kot farkı da dahil edilirse bu yapı daha da fazlaya çıkacaktır. İçerisinde uluslararası bir teknoloji market ve çok şubeli bir köfteci markasının geleceği belirtilen bu yapılar hangi imar hakkından doğan hakla bu imalatı gerçekleştirecektir?
  • Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Hizmet binasının hemen önünde bulunan Atatürk Parkı Bahçeşehir’in Deprem-Afet Toplanma merkezidir ve otoparka yapılması planlanan inşaat bu parkın hemen önündedir. Bahçeşehir’in trafiği ve otopark sorunu içinden çıkılmaz bir hal almışken burada gerçekleşmesi planlanan yapılaşmanın doğuracağı ekstra yoğunluk hesaplanmış mıdır? “