"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) 15.Genel Kurulunda 6.kez yeniden Uğur Barış Karabulut dedi

6 min read

Bahçeşehirliler Derneği 22.yılında merkezinde gerçekleştirdiği 15.Genel Kurulunu 19.01.2020 tarihinde gerçekleştirdi. Genel Kurul dernek başkanı Uğur Barış Karabulut’u 6.kez dernek başkanlığına aday gösterirken, sunduğu Yönetim Kurulu Listesini de oy birliği ile kabul etti.

BADER 15.Genel Kurulu açılış ve hazirun listesi yoklaması sonrasında divan kurulunun oluşturulmasına geçti. Divan Başkanlığını Mimar Hilal Erbakan’ın, Divan Yazmanlığını Ayfer Dikbaş ve Fitnat Yerebasmaz’ın üstlendiği Genel Kurul Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sonrasında Divan, Yönetim Kurulu adına konuşmasını yapmak üzere sözü Uğur Barış Karabulut’a verdi. Karabulut derneğin özellikle 2009 yılından bu yana zorlu bir süreçten geçtiğini, örgütlü sivil toplum dayanışmasının güç kaybettiği son 10 yılda BADER’in Türkiye’ye örnek mücadeleler verdiğini belirtti. Karabulut “2009 yılından bu yana 5 dönem boyunca yönetim kurullarımızda görev alan 85 arkadaşımızla ve yine yönetimde olmasa da mücadelelerimizde sorumluluk üstlenmiş yüzlerce gönüllülerle; Kamusal haklarımızın savunulması, çevresel mücadelelerimiz, eğitim, kültür ve sanatsal etkinliklerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz, kampanyalarımız ve milli bayramlarımızın organizasyonundan daha birçok faaliyete hiçbir kamu yönetimi desteği olmaksızın tamamen gönüllülerimizin desteği ile gururla 2020 yılına ulaştık. Ülkemizin “taraf olmayan bertaraf olur” algısı ile yönetildiği, sivil toplum dayanışmasının bırakın sürdürülmesini oluşmadığı, oluşmaya cesaret edemediği yıllarda, vicdan sahibi, objektif, adil sorgulamaya sahip gönüllülerimiz ve komşularımız, verdiğimiz mücadelelerin haklılığını, yaşadığımız zorlukları ve kimi zamanda bu zorluklar karşısında ödediğimiz maddi-manevi bedelleri görüp şahitlik ettiler. Bu mücadeleye omuz vermiş yol arkadaşlarımızla, ülke insanımız üzerine sirayet ettirilmiş sözde isyan sözlerinin önüne geçip ortaya somut eylemler koymanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Bugüne dek dernek tüzüğünde yazan her ne görev varsa sonuna kadar gerçekleştiren, doğrulardan ve bölge halkının çıkarlarından bir kez olsun ödün vermeyen derneğimiz, bundan sonrasında da aynı çizgide devam etmelidir düşüncesindeyiz. Yerel ölçekte Türkiye’de eşine az rastlanır bir başarıya imza atan ve 22 yıldır gururla toplumsal mücadelede aktif roller üstlenen BADER bayrağını omuzlayacak arkadaşlarımızı, gönüllüleri aramıza bekliyoruz. Derneğimizde eksik gördükleriniz varsa tamamlamak, yeni projeler üretmek adına bu gönüllü mücadele de yönetimimizde, komisyonlarımızda inisiyatif üstlenebilirsiniz.” dedi.

“Bahçeşehir elinden alınan belediyesine tekrar kavuşmalı, hak yerini bulmalıdır”

Karabulut konuşmasına çarpıcı bir çağrı ile devam etti.

“ Bahçeşehir’in kuruluş yıllarında T.C.Başbakanlığı adına Emlak Bankası ve inşaatları gerçekleştiren özel şirketlerin altına imza atarak resmileştirdikleri “BAHÇEŞEHİR SINIRLARINI BELİRLEYEN PLANLAR VE BAHÇEŞEHİR YÖNETİM PLANI” dahilinden doğan haklarımız yıllar yılı ihlal edilmiştir. 90’lı yıllarda bölgeden mülk edinenlerin tapularında da kayıtlara işlenmiş bu yönetim planları mevcuttur. Bölge halkı yasal olarak kurması gerekli olan Bahçeşehir Toplu Yapı Yönetimini kurmadığı için kendisine ayrılan sosyal tesisler, park, yeşil alan, spor ve rekreasyon alanlarının kullanımına dair tasarrufunda da söz sahibi olamamıştır.

 Üzülerek belirtmek isterim ki resmi makamlar ve özel inşaat şirketleri de bu konuda halkı bilgilendirmek yerine yanıltmanın ötesinde kalmamışlardır. Hatta haklarımızı savunması gereken yerel yönetimler haklarımızı korumak yerine usulsüz plan değişikliklerine ön ayak olmuşlardır. Bizler Bahçeşehir’de Belde Belediyesi’nden artan nüfusumuzla İlçe Belediyesi statüsüne geçmeyi beklerken, 2008 yılında bir gecede çıkarılan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba Kanun gereği 5,10 bin nüfuslu belde belediyeleri ile bir tutularak yeni kurulan bir belediyenin mahallesi durumuna düşürüldük. Halkımız yerel yönetim hizmetlerinden, ulaşıma, güvenliğe, sosyal yaşama kadar birçok kamusal haklarından haksızlığa uğrarken, en önemlisi de konut değerlerinin düşmesi ile çok büyük ekonomik kayıplar da yaşamıştır. Hukukçu arkadaşlarımızla görüştüğümüzde 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Bahçeşehir’in tekrar ilçe olmasının önünde hiçbir engel olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı, T.C.Anayasası ve en önemlisi de 90’lı yıllarda Bahçeşehir Toplu Konut Alanı kapsamında Yönetim Planlarıyla tapulara da işlenen birçok kanun maddesine de uyulmadığı da ayrıca tespit edilmiştir. İlerleyen günlerde Şehir Plancısı, Mimar ve Hukukçu arkadaşlarımızla bölge halkımızı da davet edeceğimiz bir çalıştayda buluşacağız. Bu çalıştayda tüm bölge halkımız kayıplarımızın maddi değerlerini de belgeleriyle görebilecektir.”

Uğur Barış Karabulut’un konuşması sonrasında yönetim kurulunun 2018-2019 yıllarına ait faaliyet ve dernek bütçesi raporunu Dernek Saymanı Hamdi Demir okudu.  Denetleme Kurulu adına raporu Nihat Emeksiz Genel Kurulla paylaşırken tüm raporlar ayrı ayrı oylanarak ibra edildi. Raporların ibrası sonrası 2020-2021 dönemi adına Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek listeleri ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

Divan Başkanı Mimar Hilal Erbakan’nın kucaklayıcı açıklaması  

“Sivil toplum kuruluşlarının ana faaliyetlerini oluşturan gönüllü hareketler için en önemli faktör insan servetidir. ‘Gönüllü’ olarak adlandırılan insan serveti, herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü faaliyetlere hiçbir beklentisi olmadan katkı sağlayarak toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmektedir. ” Bu açılımdan hareketle; DERNEĞİMİZİN ( BADER ) 19/01/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’ nda genel kurulumuzun ortak kararı ile oluşturduğumuz yeni dönem yönetim kadrolarında görev almayı genel kurul iradesine saygı duyarak kabul eden dostlarımıza duyarlı ve özverili yaklaşımları için yürekten teşekkür ediyorum. Yürüyecek çok yolumuz var. Hep birlikte, dostluklarımızı geliştirerek, dayanışma ve hoşgörü içinde daha çok büyüyeceğiz. Geleceğin daha iyi olması için “ben de bir şeyler yapabilirim” düşüncesiyle; maddi imkanlarını, zaman, emek ve deneyimlerini, yeteneklerini ve bilgilerini insani ya da toplumsal bir amaç için ortaya koyan tüm güzel yüreklere selam olsun!

2020-2021 Yılı BADER Yönetim Kurulu Asıl Listesi

Uğur Barış Karabulut (Yelpaze İstanbul İmtiyaz Sah.-Yazı İşleri Md.-İşletmeci )

Hamdi Demir (Em.Albay)

Zelal Şahin (BADER Eğitim Koord)

Aynur Yıldırım (İşletmeci)

Asım Cebeci (Matematikçi-Em.Bürokrat)

Berkay Kuru (Mimar)

Dr.Aslı Can Başver (Kadın Hastalıkları Uzmanı)

2020-2021 Yılı BADER Yönetim Kurulu Yedek Listesi

Müzeyyen Sarıözkan (BADER TSM Korosu Koord.)

Rahman Oktay (Em.Banka Md.)

Reyhan Güngör (Tekstilci)

Dr. Ece Karaca

Devrim Çelik (Em.Öğretmen)

Pınar Bilgingüllüoğlu (İngilizce Öğrt.)

Haydar Keş (Tekstilci)

2020-2021 Yılı BADER Denetleme Kurulu Asıl Listesi

Nihat Emeksiz (Em.Yayıncı)

Erdal Samur (İşletmeci)

Ali Rıza Ayın (Yeminli Mali Müşavir)

2020-2021 Yılı BADER Denetleme Kurulu Yedek Listesi

Veli Eren (Tekstilci)

Deniz Bayraktar (Mimar)

Fitnat Yerebasmaz (İşletmeci)