"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehir’de İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nden atanan “Bilirkişi Heyeti” incelemelerde bulundu

3 min read

“Bahçeşehir Toplu Konut Alanı” dahilinde Bahçeşehir’in kuruluşunda 15.400 konutun evlerini satın alırken parasını peşin ödediği “ Ortak kullanım alanları-arsaları, sosyal donatı, spor ve yeşil alan sahalarının” fonksiyonlarının değiştirilmesine yönelik plan değişikliklerine karşın, kamu lehine Bahçeşehirliler Derneği’nin (BADER) açtığı davalarda İstanbul 1.İdare Mahkemesi de bilirkişi atadı.

Bölge halkı lehine kazanılan onlarca dava sonucuna rağmen hukuksuzca sürdürülen yapılaşmanın tespiti adına bu kez de İstanbul 1.İdare Mahkemesi 2019/1819 Esas Numaralı Hakim Murat Karahan’ın kararı ile 21.01.2020 günü saat 09:30’da Şehir ve Bölge Plancısı Yard.Doç.Dr. Tayfun Salihoğlu, Mimarlar Yard.Doç.Dr. Fatih Yazıcıoğlu, Öğretim Görevlisi Ahmet Kıvanç Kutluca’nın yer aldığı bir heyeti, davaya“Bilirkişi Raporu” hazırlamak üzere görevlendirdi.

Haber videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz…

Mahkeme heyeti ile birlikte Bahçeşehir’e gelenler arasında BADER’in 2013’ten buyana gönüllü olarak hukuk hizmetlerini ve dava süreçlerini üstlenen Av.Fuat Ekin’de vardı. Dava konusu parsellerde yaşanan hukuksuzluklar ve kamu ihlallerini yerinde Hakim ve Bilirkişi Heyetine aktarmak adına; BADER Başkanı Uğur Barış Karabulut, yeni seçilen BADER Yönetim Kurulu Üyeleri Zelal Şahin, Aynur Yıldırım, Asım Cebeci, Ece Karaca, Denetleme Kurulu’ndan Veli Eren, BADER Gölet Gönüllüleri’nden Kudret Çelebi, Atatürkçü Düşünce Derneği Bahçeşehir Şubesi Başkanı Abdullah Kaya, Başakşehir CHP Meclis Üyeleri Av.Eda Kurt, Bağdagül Gülen’de katılım sağlayanlar arasındaydı.

Bahçeşehir’de Yaşanan Hukuksuz Uygulamaların Özeti

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bahçeşehir’de  Gölet-Pazartürk başta olmak üzere Bahçeşehir’de 12 farklı parselde plan değişikliğini öngören planlara Bahçeşehirliler Derneği (BADER) 5000’in üzerinde topladığı itiraz dilekçesiyle karşı çıkmış ve planlar iptal edilmişti. 2013 yılında talep edilen plan değişikliğinde Gölet alanında, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nin sağında ve solunda yamaçlara, Eski Pazartürk arsalarına 6000’in üzerinde konut ve ticari alan yapılması söz konusuydu. İptal edilen planlar sonrası Başakşehir Belediyesi ve inşaat şirketlerinin de talebi ile bakanlık 2014 yılında revize edilen planları tekrar gündeme aldı. 2015-2019 yılları arasında Bahçeşehir’de Hillpark Site Yönetimi, Bahçeşehirliler Derneği, BADER Yönetim Kurulu Üyeleri, Gölet Gönüllüleri ve siyasi parti olarak da Başakşehir Cumhuriyet Halk Partisi planların iptali yönünde İdare Mahkemelerinde davalar açmıştı. Açılan onlarca davada mahkemelerin ortak kararı “Planların çevre ve şehircilik ilklerine aykırı olduğu, kamu yararı gözetmediği, 3.kişilere kar amaçlı olduğu” vurgulandı. Planların tamamına iptal kararı çıkmasına, Danıştay tarafından verilen ihalenin yürütmesinin durdurulması kararına, Gölette devam eden inşaatın ruhsat iptali kararına, imar planının iptali kararına, Gölet’in satış yetkisinin belediye başkanına verilmesine ilişkin kararın iptali için açılan ve Yerel Mahkeme’de reddedilen davanın BOZMA Danıştay kararına rağmen, özellikle Gölet bölgesinde mahkeme kararlarına uyulmadı. Bölge halkının yılmadan sürdürdüğü hukuk ve haklılık mücadelesi bitecek gibi de görünmüyor…

Yelpaze İstanbul- Bahçeşehir-21.01.2020/ 10:45