"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Bahçeşehir’in İlçe Olması talebiyle Ankara’ya gidiyor

8 min read

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında bölgenin bugünü ve yarınına dair önemli kararların altına imza attı. Toplantıda yıllardır üzerinde çalışılan Bahçeşehir’in yeniden ilçe olması talebi, sürdürülen hukuk mücadeleleri hakkında güncel bilgiler yer alıyor.

Toplantı sonrası BADER’in açıklama metnini sizlerle paylaşıyoruz…

1997 yılında bir grup aydın ve çevre duyarlılarının katılımı ile kurulan derneğimiz “Bahçeşehir’de  var olan sağlıklı, modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek,  doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek, Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak” felsefesinden hareketle tüzüğünü oluşturmuş ve bugüne dek tüm faaliyetlerini bu ana hedef üzerinden yürütmüştür.  Bahçeşehir’de plan dışı birçok projenin daha başlamadan plan değişikliği talebi döneminde aktif roller üstlenmiş, kamuoyu oluşturmuş ve davalar sürdürmüştür. O yıllardan bugünlere kadar birçok hukuksuz projenin yapımı durdurulmuş planları iptal ettirilmiştir. Plan dışı kanun tanımaz şekilde gerçekleşen yapılaşmalara dair de özelikle 2013 yılından bu yana İstanbul İdare Mahkemelerinde davalarımız sürmekle birlikte, Danıştay’dan son kararı çıkan “Hukuksuz Gölet Ticari Alanları” tescili sonrasında da kararı uygulamayan yerel yönetime 2022 Aralık ayı itibariyle tekrar dava süreci başlatılmıştır.

Bahçeşehir-Bahçekent-Boğazköy-Esenkent-Hadımköy- Ispartakule ve Şahintepe” birleştirilerek ilçe olmalıdır

Bahçeşehir Türkiye’ye örnek kurulmuş ilk uydu kenttir. Avrupa standartlarında mimari dokusu, kentsel altyapısı, donatı alanları, kültürel ve sosyal dokusuyla bir markadır. Üzülerek belirtmek gerekir ki Türkiye’de her yerin Bahçeşehir’e benzemesi gerekirken yıllar yılı Bahçeşehir’den koparılan değerlerle bu marka zarar görmüştür. Bahçeşehir Projesi 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı çerçevesinde, “Kurumsal Uygulamalar ve Projeler” ödülüne, 1997 yılında da Kanada‘da “Yeni Kentsel Yerleşim Anlayışı” ödülüne, 2001 yılında Avrupa Çevre Diploma, 2005 yılında da Avrupa Şeref Bayrağı ödülleriyle ödüllendirilmiştir. Ancak 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 43 yeni ilçe kurulmuş; 2.maddesiyle 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak diğer ilçelerin mahallelerine dönüştürülmüştür. Bu karara gerekçe olarak sunulan hiçbir öngörü Bahçeşehir ve çevresindeki yerleşim birimleri ile uyumlu değildir. Türkiye geneli için alınan bu genel karara Bahçeşehir’de katılarak haksızca mahalleye dönüştürülmüştür. Bu kararla fazlasıyla ilçe olma özeliği taşıyan bir kent, marka değerini yitirerek, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak sosyal, kültürel ve ekonomik kayıplara uğratılmıştır.

 Bahçeşehir’in İlçe Olmaması Haksızlıktır çünkü;

– Yukarıda belirttiğimiz mahalleler 3-5 Km’lik bir yakınlıkta olup sorunları benzer olmasına rağmen, genel sınırları içinde 3 farklı belediye ile yönetilmektedir. (Avcılar-Başakşehir-Esenyurt)

– Türkiye’de ne acıdır ki bir bölge halkı, elinden belediyesi alınarak, kendisine 25 km uzaklıkta merkezi olan bir belediye sınırına dahil edilmiş, kamu hizmetlerine erişmek için bırakın Türkiye’yi dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama ile farklı iki ilçe sınırından Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinden geçerek ulaşılabilmektedir. Üstüne üstlük bu hizmetlere ulaşmak yıllardır ve halen Mahmutbey gişelerine para ödemek zorunda kalmıştır. Bahsi geçen mahalleler birbirlerine bu kadar yakınken 3 farklı belediyeden hizmet almaktadır.

 – Bölge sınırlarımızın nüfusu 200 binin üzerindedir ve ilçe olmak için yeterlilik şartının çok çok üstündedir.

– Halkın ödediği vergilerle aldığı hizmetler mukayese edildiğinde, ödediği vergilerle ön sırada yer alırken, aldığı kamusal hizmetlerde ve yatırımlarda arka planda bırakılmıştır. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

– Biri bitip diğeri başlayan İmar planları planlanan dokuyu bozmaktadır.

Kamuya ait alanlar elden çıkarken elde edilen gelir bu bölgede yaşayan halka yatırım olarak dönmemiştir.

– Ulaşımdan trafiğe, sosyal ve kültürel yaşamdan ekonomiye Plansız büyümenin sancısı yıllardır yaşanmaktadır.

– Sorunlarının çözümünde ve STK’larla işbirliğinde ilgili yerel yönetim bölge halkı lehine objektif, tarafsız davranmamaktadır.

Trafik, ulaşım vb.. sorunların çözümü gecikmektedir. Plansız kentleşme bırakın otobanı çok yakın bir gelecekte kentin içinde konut sahiplerini evinden çıkamaz noktaya getirmiştir.

– Güvenlik ve asayişe yönelik endişeler artmaktadır.

– İlk kurulduğu yıllarda ev sahibi olanların İstanbul’da diğer semtlerle mukayese ettiklerinde konut değerleri yerinde saymakta hatta birçoğu değerini kaybetmektedir.

Sosyal ve kültürel anlamda kenti kucaklayıcı bir iletişim söz konusu değildir.

– Mevcut Yerel Yönetim siyasi uyuşmazlıklar, oy dağılımlarını dikkate alarak söylemler geliştirmiş, bölgede yaşayan halkı cezalandırırcasına, halkın duyarlılıklarını hiçe sayan anlayışını, kentin sahip olduğu yeşil alan ve donatı alanlarını gözden çıkararak göstermiştir.

– Bu gelişmeler ülkemizde demokrasinin gelişmesine; Demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim çabalarını ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecine ters bir uygulamadır.

– Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 1988 tarihinde imzalamış, bu şartlar 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. Şart’ın “Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması” başlıklı 5.maddesinde “Yerel Yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” hükmü yer almaktadır. Ancak Bahçeşehir ve sınırlarında hiç kimseye belediyesinin kapatılmasını isteyip istemediği, farklı bir belediye içerisinde mahalleye dönüştürülmesi sorulmamıştır.

 “Bahçeşehir’in İlçe Olması” Referandum yapılarak halka sorulmalıdır.  

Bahçeşehir’in İlçe Olması talebiyle Ankara’ya gidiyoruz

Geçtiğimiz yıl içerisinde bölgemizin ilçe olması ve referandum hakkının kullandırılmasına yönelik talebimizi bölge halkımızla sosyal medya üzerinden paylaştık ve bir anket gerçekleştirdik. 10 günlük kısa bir sürede 7000’nin üzerinde komşumuz %98 oranıyla Bahçeşehir’in ilçe olmasına “EVET” dedi. Yine geçtiğimiz yıl bölge halkımız adına İstanbul Valiliği’ne yazılı dilekçeyle başvurarak ilçe olma ve referandum talebimizi bildirdik. Gelen yanıt bu kararın TBMM’de alınabileceği yönünde oldu. Bahçeşehir İlçe Olsun Gönüllüsü arkadaşlarımızla birçok toplantı gerçekleştirdik ve sonuç olarak 2023 genel seçimleri öncesi Şubat 2023 içerisinde TBMM’de grubu bulunan partilere, İstanbul 3.Bölge Milletvekillerine, Siyasi Parti Genel Merkezlerine ulaşarak bu haklı talebimizi iletmeye karar verdik. Bahçeşehir’in ilçe olmasına yönelik Anayasal ve Belediye Kanunundan doğan haklılığımızı geniş kapsamlı hazırlayacağımız çoklu dosyalarımızı Ankara’da siyasi parti ayırt etmeksizin üst düzey temsilcilerine ileteceğiz.

Bir haftayı bulacak bu ziyaretlerde bölgemizi temsilen Hamdi Demir, Hilal Erbakan, Fitnat Yerebasmaz, Ayfer Dikbaş ve Uğur Barış Karabulut gönüllü heyetimizde yer almışlardır, çıkış gününe kadar gerçekleşecek toplantılarımızda heyete katılım konusunda eklemeler de yapılabilecektir.

Bölge halkımızın bu haklı talebimizde maddi-manevi destekleriyle yanımızda olmalarını bekliyoruz.

Şelale Park içinde 14 konut yerine 200-250 çok katlı yapılaşmaya “HAYIR” diyoruz!

Bu gelişmelerin yanında son 6 aydır bölge halkımızı tedirgin eden olumsuz bir yapılaşma girişimi ile karşı karşıya kaldık. Şelale Park 251/1 ada içerisinde bulunan 14 villanın yıkılarak yerine çok katlı 200-250 konut projesi yapılması istenmekte. En başından bugüne kadar bu talebin Bahçeşehir’in Toplu Konut Alanı kapsamında çizilen vaziyet planına, Bahçeşehir Yönetim Planına, Komşuluk Hukukuna aykırı olduğunu düşünüyor ve komşularımızla birlikte bir mücadele sürdürüyoruz.  En acısı da bu mücadeleyi yıllardır birlikte yaşadığımız ve bölgenin geçmişini en iyi bilen 251/1 villa adası sakinlerine karşı gerçekleştiriyoruz. Her türlü sözlü, yazılı itirazlarımıza rağmen geçen 6 aylık süreçte bu komuşularımızdan üzülerek hayal ettikleri projenin iptaline yönelik bir girişim söz konusu olmamıştır. Bırakın geri adım atmak Bahçeşehir konutlarının değerini düşüren “kentsel dönüşüm adına villarına çürük raporu çıkarılması” yönünde girişimlerini de tespit ettik. Derneğimiz Başakşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı nezdinde süreci yakından takip etmektedir. Bakanlığa da 24 Şubat 2023 tarihinde “projenin başlamadan iptali yönünde” 350 komşumuzun itiraz dilekçesi ile başvuru gerçekleştireceğiz. Bir yandan da Şehir Plancısı, Mimar üyelerimiz de  Komşu İnisiyatifi ile birlikte Hukukçu arkadaşlarımızla olası bir olumsuz sürece dair dava dosyalarını hazırlamaktalar.

Derneğimizden İhraç Kararı

2005-2007 yılları arası 1 dönem dernek başkanlığımızı yapan üyemiz Mehmet Kaban’ın, Derneğimiz tüzüğünün ilke ve amaçları kapsamında maddelerinde yer alan “Bahçeşehir’de  var olan sağlıklı, modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek,  doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek, Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak tüzük maddelerine aykırı tutum, söylem ve girişimlerinden dolayı, yönetim kurulumuzun 18 Ocak 2023 tarihli toplantısında üyelikten çıkarılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BADER

4 thoughts on “Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Bahçeşehir’in İlçe Olması talebiyle Ankara’ya gidiyor

  1. 600 vekilinden biri bile bu zulmü, barbarlığı ve faşizme karşı halkın sesi olamadı. Rant hesaplarıyla milleti 30-40 km yol çekmeye mahkum ettiniz. 300 bin insan hiçbir yatırımın gelmediği yerde hapsoldu.

  2. Kesinlikle ilçe olması lazım 2001den beri burada oturuyorum ilk geldiğimde zaten ilçe idi.bu yanlış uygulamanın derhal düzeltilmesini rica ediyorum

  3. Bahçesehir ve yakınındaki semtler birleştirilerek ilçe olmalıdır. Bahçşehir buraya taşındigimizda zaten ilçe idi.Belediyemiz vardı. İlçe statümüzu geti istiyoruz.

Comments are closed.