"Global Düşün, Yerel Uygula"

Bahçeşehirliler “BAHÇEŞEHİR İLÇE OLSUN” İmza Kampanyası Başlattı

5 min read

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Bahçeşehir’in İlçe Olma talebini içeren dosyalarını Şubat ayı başında bir heyetle TBMM başta olmak üzere siyasi partilerin genel merkezlerine Ankara’da ileteceklerini duyurmuşlardı. Ziyaretleri öncesinde change.org sitesi üzerinden başlattıkları dijital imza kampanyası ile uzun soluklu bir kampanyanın da ilk startını verdiler.

İmza kampanyası linkini “KAMPANYAMIZI İMZALA, PAYLAŞ, DESTEKLE VE HAKLI TALEBİMİZDE SENDE GÖNÜLLÜMÜZ OL!” çağrısı ile paylaşan BADER tüm mahallelerinde yaşayan komşularını desteğe davet etti.

BAHÇEŞEHİR İLÇE OLSUN İMZA KAMPANYASINA BU LİNKİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ!

BAHÇEŞEHİR İLÇE OLSUN İMZA KAMPANYASI AÇIKLAMASI

Bahçeşehir Türkiye’ye örnek ilk uydu kenttir. Avrupa standartlarında mimari dokusu, kentsel altyapısı, donatı alanları, kültürel ve sosyal dokusuyla bir markadır. Türkiye’de her yerin Bahçeşehir’e benzemesi gerekirken yıllar yılı Bahçeşehir’den koparılan değerlerle bu marka zarar görmüştür. Bahçeşehir Projesi 1996 Birleşmiş Milletler Habitat 2 Konferansı çerçevesinde “Kurumsal Uygulamalar ve Proje Ödülüne” , 1997’de Kanada’da “Yeni Kentsel Yerleşim Anlayışı” Ödülüne, 2001 yılında Avrupa Çevre Diploma Ödülüne, 2005 yılında da “Avrupa Şeref Bayrağı” ödülüne layık görülmüştür. Ancak 22 Mart 2008’de tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5747 Sayılı Kanunun 2.Maddesi ile Türkiye genelinde torba yasayla 243 belde belediyesinin tüzel kişiliğine son verilerek yeni kurulan ilçelerin mahallerine dönüştürülmüştür. Yasada öngörülen ilçe olma gerekliliğini sağlayan tüm koşullara sahip Bahçeşehir Belediyesi’de ilçe olması gerekirken bu torba yasanın içine atılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Bu karara gerekçe olarak sunulan hiçbir madde Bahçeşehir ile örtüşmezken Türkiye geneli için ilçe belediyesi şartlarına sahip olmayan beldelerle bir tutulmuş alınan kararın içinde hakları yok edilmiştir. Bu kararla marka değeri yüksek ülkesine örnek bir kent, sosyal, kültürel, ekonomik ve kent yaşamına dair birçok kayba uğramıştır. Kuruluşundaki amaç ve gayesi, mimari dokusu, şehircilik planlaması, altyapısı ile Türkiye’ye örnek olmuş bu kentin daha da geliştirilmesi ülke genelinde yeni kurulacak kentlere de örnek olmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Talebimiz; 

Belediye Kanununda yeniden İlçe Olma Şartlarını fazlasıyla sağlayan Bahçeşehir’in (Bahçeşehir 1.Kısım mah-Bahçeşehir 2.kısım Mah, Bahçekent, Boğazköy)sosyal, kültürel, ekonomik ve kentsel yaşamsal (ulaşım, trafik, alt yapı, sosyal donatı vb…) yapılarıyla birbirlerine 1-5 km yakınlıktaki Tahtakale Mah (Ispartakule), Şahintepe Mahallesi, Şamlar Köyü, Esenkent mahallesi, Esenkent Aşık Veysel Mahallesi, Koza mahallesi, Orhan Gazi mahallesi, Hadımköy mahalleleri ile birleştirilerek yeniden ilçe olmasıdır.

Bahsi geçen mahallelerin coğrafi şartları ve demografik yapıları ile kent yaşamına dair talepleri ve sorunları benzerken 4 farklı belediyeden (Arnavutköy Bld., Başakşehir Bld., Esenyurt Bld., Avcılar Bld.) hizmet almaktadırlar. Her bir mahallenin kendi yerel yönetimine uzaklığı ortalama 25 km mesafededir. Kaldı ki tek başına bu durum bile 22 Mart 2008’de yaşama geçen 5747 nolu yasanın en önemli gerekçesi olan “Merkezden gönderilen kaynakların etkin, adil dağılımı ve kullanımı” maddesiyle örtüşmemektedir. 

Daha da vahimi Bahçeşehir mahallesinde oturan bir vatandaş yerel yönetim merkezinde (  Devlet Hastane, Tapu ve Kadastro, Sosyal Güvenlik Hizmetleri,  Kaymakamlık, Vergi Dairesi, Milli Eğitim Md. vb…) birçok hizmete ulaşabilmek için 27 km’lik bir yol, üstüne Mahmutbey gişelerine ücret ve 2 farklı belediye sınırından (Avcılar-K.Çekmece) geçmek zorunda kalıyor. 

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 2.Kısmında yer alan “Belediye Kuruluşu ve Sınırları” başlıklı kanun maddeleri ile yerleşim yerlerinin hangi şartlarda ilçe olabileceğini, bunu talep eden vatandaşların izleyeceği yol ve yöntemleri kısacası haklarını sıralamıştır. 

Belediye Kanunu 4.Maddesi ” Nüfusu 5.000 üzerinde olan yerleşim birimlerine belediye kurulabilir. İl ve İlçe merkezilerinde belediye kurulması zorunludur. Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının (mahallelerin) birleşerek belediye kurabilmeleri için meskun sahalarının, merkez kabul edilebilecek yerleşim yerinin meskun sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzeri olması gerekir.” demektedir. 

Kanunun bu maddesine göre ilçe olmayı talep eden tüm mahalleler kendi yerel yönetimlerine ortalama 25.000 metre uzaklıkta ve her mahallenin nüfusu da 5.000’nin kat ve kat üzerindedir. İlçe olmayı talep eden mahallelerin toplam nüfusu mevcutta 250.000’nin üzerinde olup yeni yerleşim yerlerinin, konut üretim alanlarının yoğun olduğu bölgeler olduğundan nüfusları da hızla artmaktadır. 

Bahçeşehir’de 26.yılında hizmet vermeye devam eden derneğimiz, üyelerimizle, bölgenin farklı STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcilikleri, site yönetimleri , kanaat önderleri ve bölge halkıyla yıllardır süren görüşmelerinde ortak talepleri yukarıda adı geçen mahallelerle birleştirilerek “BAHÇEŞEHİR’İN İLÇE OLMASI” olmuştur. Bahçeşehirliler Derneği (BADER) olarak bizlerde bu ertelenemez haklı talebi yetkili makamlara iletmek adına tüzüğümüzün amaç ve çalışma konularının ilk maddesine “Bahçeşehir’in İlçe Olması İçin Çalışmak” maddesini ekledik ve yıllardır mücadele ediyoruz.   

Bu haklı talebin geçerli olması adına Sayın Cumhurbaşkanın kararı, TBMM’nin Kanun maddesi ya da yasal hak olan bölge halkının referandum hakkının kullandırarak halka sorulmasının önünde hiçbir engel söz konusu değil. BAHÇEŞEHİR’İN YENİDEN İLÇE-BELEDİYE olmasını talep ediyoruz. 

4 thoughts on “Bahçeşehirliler “BAHÇEŞEHİR İLÇE OLSUN” İmza Kampanyası Başlattı

  1. Halkın oyuyla halka karşı siyaset yapılmaz, 300 bini GEÇEN bir nüfusun mezra muamelesi görmesinden bıktık

  2. Böyle giderse 1 m2 yeşil alanımız kalmayacak. Acil ! İlçe olalım . Katılıyorum

Comments are closed.