"Global Düşün, Yerel Uygula"

Neden Bahçeşehir İlçe Olmak İstiyor? İşte Cevabı…

6 min read

Bahçeşehirliler başlattıkları imza kampanyası ile belediye kanununda yeniden ilçe olma şartlarını fazlasıyla sağlayan Bahçeşehir’in İlçe Olmasını, geç kalınmış haklarının geri verilmesini istiyorlar. Bu haklı talebin asıl sahibi halktır diyen Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Başkanı Uğur Barış Karabulut, bölgede artan nüfus ve beraberinde gelen sorunların üstesinden ancak ilçe olunduğunda gelinebileceğini, aksi takdirde tüm komşularının her gün tekrarladığı benzer sorunlarına ve şikayetlerine kalıcı çözüm bulunamayacağını belirtti.

“Bahçeşehir, Bahçekent, Boğazköy, Esenkent, Koza, Aşık Veysel, Orhan Gazi, Tahtakale, Ispartakule, Şahintepe ve Hadımköy” semtlerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve kentsel yaşamsal (ulaşım, trafik, alt yapı, sosyal donatı vb…)  talepleriyle benzer ve birbirlerine sadece 500 metre ila azami 5 km yakınlıkta olduklarını söyleyen KARABULUT, sorunlarının çözümünde 4 farklı belediyeden hizmet aldıklarını   Bahçeşehir İlçe Olsun talebinin haklılığı adına bu tezin bile tek başına yeterli olduğunu aktardı. Mahallelerin mevcut durumu ile yerelden yerinde yönetim ilkesi, kaynakların verimli kullanımı, sorunların çözümü, kent aidiyeti ve komşuluk hukuku ilkeleriyle örtüşmediğini, tüm siyasi erklerin bu haklı talebe siyaset üstü bir değerlendirme yapmalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Demokratik ve objektif bir yaklaşımla ister anketle, ister referandumla halka sorduğunuzda alacağınız cevap, bu mahalleler birleşsin ve Bahçeşehir İlçe Olsun olacaktır. Bahçeşehir’in İlçe Olması geç kalınmış bir hakkın teslimi ve aklın yolu birdir atasözünün yerine gelmesidir. “  dedi.Bahçeşehir’de 26. yılında hizmetlerine devam eden Bahçeşehirliler Derneği (BADER) geçtiğimiz yıllarda bir hafta yayında kalan bir anketle bölge halkına “Bahçeşehir İlçe Olmalı  Mı? Diye sormuş ankete katılan 7 bine yakın vatandaş %98 oranında EVET yanıtı vermişti.  

Bahçeşehir İlçe Olsun Kampanyasına sizde imza vermek isterseniz bu linkten erişim sağlayabilirsiniz…

Bir yerleşim yeri yasa gereği nasıl ilçe olabilir?

Belediye Kanunu “Madde 4- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. “ denilmektedir. Yasanın bu maddesine göre Bahçeşehir İlçe Olsun talebinde mahallelerin kendi yerel yönetimlerine uzaklıkları 15-35 km arasındadır ve yasanın öngördüğü azami sınırın 3 katından fazladır. Yine bu mahallelerinher birininnüfusları da yasada talep edilen nüfusun 10 katından çoktur. Bu mahallelerin toplam nüfusu 250 binin üzerindedir ve yeni yapılmakta olan konutlarla nüfusu artmaya devam etmektedir.

YASALARDA TANIMLANAN HAKLAR DOĞRULTUSUNDA SAĞLIKLI KENT DOKUSUNUN SAĞLANMASI, ORTAK SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMASI VE BÖLGENİN DEĞERLENMESİ ADINA BAHÇEŞEHİR-BAHÇEKENT-BOĞAZKÖY-ESENKENT-KOZA-AŞIK VEYSEL-ORHAN GAZİ-HADIMKÖY, ISPARTAKULE, TAHTAKALE VE ŞAHİNTEPE MAHALLELERİNİN BİRLEŞTİRİLEREK BAHÇEŞEHİR İLÇESİ KURULMASINDA HİÇBİR ENGEL YOKTUR.

Coğrafi nedenler ve sınırların durumu nedir?

Bu mahallelerin sınırları düzenlenirken; ulaşılabilirlik, sosyal ve ekonomik durum, hizmet sunum gücü ve potansiyeli dikkate alınmamıştır. İlçenin sınırları belirlenirken doğal (nehir, göl gibi) ve yapay (yol gibi) eşikler göz önünde tutulmamıştır. Örneğin Bahçeşehir’i de içine alan ve kurulan Başakşehir ilçesi için öngörülen sınırlar incelendiğinde; bir yapay eşik olan TEM Otoyolu’nu esas alarak başlayan sınırın anlamsız ve icapsız bir şekilde yön değiştirmektedir. Bahçeşehir’den Başakşehir’e kamu hizmeti almak için gitmek isteyen bir vatandaş  (  Devlet Hastane, Tapu ve Kadastro, Sosyal Güvenlik Hizmetleri,  Kaymakamlık, Vergi Dairesi, Milli Eğitim Md. vb…)  iki farklı ilçe belediyesi Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinden geçmek ve bu da yetmezmiş gibi Mahmutbey gişelerine gidiş-geliş geçiş ücreti ödemek zorunda bırakılmıştır.

Bahçeşehir’in ilçe olması geç kalmış bir hakkın teslimidir, Çünkü;

·       İlçe olmak isteyen mahallelerin toplam nüfusu 250 binin üzerinde ve her geçen gün de artmaktadır. Benzer sorunlarına tek çözüm yerel yönetimin bu mahallelere fokuslanması ile sağlanabilir.  

·       Birçok mahalleden bölge halkı ve ticari işletmeleri yıllar yılı adres bilgilendirmelerinde farklı belediye sınırlarında olmalarına rağmen konumlarını “Bahçeşehir” olarak tanımlamaktadır. Halk ilçe olduğunu aslında yıllardır tescil etmiştir, şimdi sıra siyasi erklerin siyaset üstü bir değerlendirme ile karar vermeleridir. 

·       Sadece bir yolla birbirinden ayrılan bu semtlerin birbirine uzaklıkları 500 metre-5 km arasındadır.

·        Mahallelerin ortak birçok sorunu 4 farklı yerel yönetimden talep edildiği için değersizleşmekte ve bu mahalleler yalnızlaşmaktadır.

·        Halkın ödediği vergilerle aldığı hizmetler mukayese edildiğinde, ödediği vergilerle en ön sırada yer alırken, aldığı kamusal hizmetlerde ve yatırımlarda bu mahalleler arka planda bırakılmıştır. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

·       Sonradan yapılan İmar planları, plan tadilatları planlı gelişmiş dokuyu bozmakta hatta maalesef keşmekeş, çözümsüz bir duruma sürüklemektedir.

·       Bölgede yaşayan halkın duyarlılıkları dikkate alınmadan sahip olunan bölgesel yeşil alan ve donatı alanları kamunun tasarrufundan çıkarılmıştır.

·       Kamuya ait alanlar elden çıkarılırken elde edilen gelir bu bölgede yaşayan halka yatırım olarak geri dönmemiştir.

·       Plansız-öngörüsüz bir büyümenin sancısı beraberinde başta güvenlik olmak üzere birçok sorunun yaşanmasına neden olmuştur.

·       Trafik, ulaşım alternatiflerinin yetersizliği ve alt yapı sorunlarının çözümü gecikmektedir. Plansız kentleşme bırakın otobanı kentin içinde konut sahiplerini evinden çıkamaz noktaya getirmiştir.

·       Mimari dokusu, altyapısı, donatı alanları ve projesi ile örnek bir kent olarak devlet güvencesi ile satışa çıkarılan Bahçeşehir’den 90’lı yıllarda konut sahibi olanlar, İstanbul genelinde benzer proje konutlarla ve artış oranları ile Bahçeşehir’i kıyasladıklarında, ekonomik kayıpları olduklarını göreceklerdir. Oysa bir bölgenin değerinin artması yakın çevresine de pozitif ekonomik artış olarak döner.

·       Bu mahallelerin birleşmesi ile sosyal ve kültürel anlamda kenti kucaklayıcı bir bütünlük, komşuluk hukuku, kent aidiyeti sağlanmış olacaktır. Bu gelişmeler ülkemizde demokrasinin gelişmesine; Demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim çabalarına katkı anlamı taşımaktadır.

TALEBİMİZ;

Bahçeşehir’de 26.yılında hizmet vermeye devam eden derneğimiz, üyelerimizle, bölgenin farklı STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcilikleri, site yönetimleri , kanaat önderleri ve bölge halkıyla yıllardır süren görüşmelerinde ortak talepleri yukarıda adı geçen mahallelerle birleştirilerek “BAHÇEŞEHİR’İN İLÇE OLMASI” olmuştur. Bahçeşehirliler Derneği (BADER) olarak bizlerde bu ertelenemez haklı talebi yetkili makamlara iletmek adına tüzüğümüzün amaç ve çalışma konularının ilk maddesine “Bahçeşehir’in İlçe Olması İçin Çalışmak” maddesini ekledik ve yıllardır mücadele ediyoruz.   

Bu haklı talebin geçerli olması adına Sayın Cumhurbaşkanın kararı, TBMM’nin Kanun maddesi ya da yasal hak olan bölge halkının referandum hakkının kullandırarak halka sorulmasının önünde hiçbir engel söz konusu değil. BAHÇEŞEHİR’İN YENİDEN İLÇE-BELEDİYE olmasını talep ediyoruz. 

Bahçeşehir İlçe Olsun Kampanyasına sizde imza vermek isterseniz bu linkten erişim sağlayabilirsiniz…

1 thought on “Neden Bahçeşehir İlçe Olmak İstiyor? İşte Cevabı…

  1. Bu saçmalık artık bitmeli, en ufak bir şey için 2 saat merkeze gitmekten bıktık

Comments are closed.