"Global Düşün, Yerel Uygula"

BADER Hür Patiler Platformu’ndan bilgilendirme

2 min read

Bahçeşehir Site Yönetimleri ve Komşularımızın Bilgisine;

Son yıllarda bölgemizde hayvanseverlerimizin sıkça dile getirdikleri ve destek bekledikleri şikayetlerin başında “sahipsiz hayvanlara ve onları besleyen gönüllülere yönelik” bazı site yönetimlerinin ve şahısların maksadını aşan tutum ve olumsuz yaklaşımları gelmektedir. Bu konuda özelikle site yönetimlerinin de komşularımızı bilerek ya da bilmeden yanlış yönlendirdikleri, yasal dayanaktan uzak uyarı mesajlarıyla sahipsiz hayvanlara ve onları gönüllü besleyenlere karşı olumsuz bir kutuplaşmaya sevk edecek paylaşımlarda bulunduklarına üzülerek şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda tarafımıza ulaşan şikayetler üzerine Bahçeşehirliler Derneği bünyesinde “ BADER HÜR PATİLER PLATFORMU” olarak bu bilgilendirme paylaşımının yapılmasının lüzumu doğmuştur.

5199 Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 Çevre Kanunu ve Hayvan Hakları Evrensel Bildirileri ile “sahipsiz hayvanlara ve onları besleyen gönüllere yönelik” kanun hükümleri yer almaktadır. Özelikle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 3,4 ve 18.maddeleri “Hayvanın bulunduğu her yer onun yaşam ortamıdır”  hükmünü getirmekte haklarını güvence altına almaktadır. Hayvanları yaşam alanından uzaklaştırmak, uzaklaştırmaya yönelik girişimde bulunmak, beslenmelerini engellemek yine yasanın ilgili maddelerince suç unsuru oluşturmakta ve tespiti ile cezai yaptırımlar sağlamaktadır.  Kat Mülkiyeti Kanunu sahipsiz hayvanları kapsamaz.

Hayvanseverlerimizin de sahipli hayvanlarına yönelik çevre kirliliğine karşın kurallara uymaları, önlem almaları, sokak dostlarımızı beslerken titizlikle yaklaşmaları bu tür şikayetlerin azalmasına katkı sağlayacaktır. 

Saygılarımızla,

BADER HÜR PATİLER PLATFORMU